Menighetspedagog

 

Menighetspedagog i 100 % fast stilling med tjenestested i Nidelven menighet.

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Nidelven menighet er en av Trondheims største menigheter og har nærmere 16.000 medlemmer. Menigheten har et mangfold av aktiviteter og har god kirkesøkning, og vi søker noen som ønsker å jobbe med barn og unge i denne bydelen. Det er fire kirkebygg i soknet: Hoeggen kirke, Tempe kirke, Bratsberg kirke og Leira kapell. Staben består av 12 ansatte i fellesråd/menighetsråd og 4 prester, og vi har kontorer i Hoeggen kirke som byr på flotte nyoppussede lokaler. Menigheten er vertskapsmenighet for det byomfattende satsingsprosjektet uKirke, som er et samskapingsprosjekt med byens ungdommer, Trondheim kommune og andre spennende aktører.

Nidelven menighet trenger flere på laget – kan det være deg?
Vi er på jakt etter noen som ønsker å jobbe med barn og ungdom, og stillingen er ledig med oppstart så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Å formidle kristen tro til barn og unge og bidra til å nå menighetens visjon om å være «mangfoldig i tro, håp og kjærlighet».
 • Planlegge og gjennomføre menighetens trosopplæring etter vedtatt plan i samarbeid med undervisningsleder, andre ansatte og frivillige medarbeidere, med særlig ansvar for aldersgruppen 0-18 år. Herunder kan spesielt nevnes ansvar for babysang, barnekor, aldersbestemte arrangement som 4-årsbokutdeling, samt oppstart av Tweensarbeid.
 • Delta aktivt på menighetsbyggende tiltak.
 • Samarbeid med ansatte og frivillige medarbeidere om gudstjenester der barn og unge er en særskilt målgruppe.
 • Rekruttering, oppfølging og veiledning av frivillige medarbeidere i menighetens barne- og ungdomsarbeid.
 • Delta i menighetens barnehage-/skole-kirkesamarbeid, og mulighet for å involveres i uKirkens prosjekter.
 • Administrativt arbeid, som planer og innrapportering, søknad om midler, ol.
 • Samarbeid om felles prosjekt og tiltak med andre menigheter i Kirkelig fellesråd i Trondheim.
 • Undervisningen forutsettes utført i samsvar med Den norske kirkes læregrunnlag.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig høyere utdanning med 30 stp pedagogikk og 30 stp kristendom/teologi.
 • Interesserte med annen relevant utdannelse som for eks. diakoni, kunst- og håndverksfag eller musikk i fagkretsen, oppfordres også til å søke.
 • Relevant erfaring kan til en viss grad erstatte manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge.
 • Fortrolig med bruk av IT som arbeidsverktøy.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Utadvendt og kontaktskapende
 • Glad i å arbeide med og formidle til barn og unge
 • Gode samarbeidsevner og fleksibel
 • Evne til å lede andre
 • Evne til å arbeide strukturert
 • Liker godt å arbeide selvstendig og i team
 • Kreativ og problemløsende
 • Personlige egenskaper som skaper tillit hos både barn og foresatte vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø og engasjerte kolleger
 • Varierte arbeidsoppgaver og god innflytelse over egen arbeidssituasjon
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk og offentlig pensjonsordning

Arbeidstid på ettermiddag/kveld og i helger må påregnes

Den som ansettes må fremvise politiattest

Medlemskap i Den norske kirke forventes

 

Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist: 20.08.2023
Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
Sted: Trondheim
Stillingstittel: Menighetspedagog i 100 % fast stilling med tjenestested i Nidelven menighet.
Stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast
Heltid / Deltid: Heltid
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4685444799

 

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Inger Helen Nygård, Avdelingsleder kirkeliv
Telefon:  928 10 420

 

Del stillingen

Selskap

Kirkelig fellesråd Trondheim

Kontaktinfo

 • Inger Helen Nygård
 • Tittel: Avdelingsleder kirkeliv
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 92810420

Lokasjon

 • Trondheim

Søknadsfrist

August 20, 2023