Ledig svangerskapsvikariat som menighetspedagog / trosopplærer i 80 % stilling

 

Skiptvet Sokn Storveien 26, 1816 Skiptvet

Skiptvet kommune ligger sentralt i Østfold med nærhet til naturen, men samtidig med kort vei til det urbane liv i Østfold og Oslo-området. Det er i underkant av en times kjøretid til Oslo.

Vår menighetspedagog skal ha svangerskapspermisjon, og i den forbindelse søker vi etter hennes vikar i 80 % stilling. Vikariatets varighet er ca. 9 måneder.

Avhengig av finansiering fra Borg bispedømme er det mulighet for at en 20 % stilling som ungdomsdiakoniarbeider kan tillegges denne stillingen.

Skiptvet kirkelige fellesråd har en liten administrasjon, og den som tilsettes vil få varierte oppgaver innen et bredt arbeidsfelt. Stillingen er selvstendig, men flere av arbeidsoppgavene løses likevel i samarbeid med de øvrige ansatte i staben, som består av sokneprest, kantor, menighetssekretær, kirkegårdsarbeider, kirketjener og kirkeverge/daglig leder.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Planlegge og lede trosopplæringstiltak for aldersgruppen 0-18 år iht. gjeldende trosopplæringsplan
Rekruttere, veilede og inspirere frivillige medarbeidere
Planlegge, administrere og gjennomføre konfirmantarbeidet i nært samarbeid med sokneprest og frivillige ledere
Oppfølging av samarbeidsavtaler med skolene og barnehagene i kommunen
Planlegging og gjennomføring av kontinuerlige tiltak for barn og unge i Skiptvet i samarbeid med Misjonshusets fellesforening
Rapportere gjennomførte tiltak i trosopplæringsverktøyet
Delta i trosopplæringsforum sammen med kollegaer i prostiet

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner

Utdanning på høyskolenivå med pedagogikk og kristendom i fagkretsen
Annen relevant utdanning / erfaring vil kunne bli vurdert
Erfaring fra og interesse for arbeid med barn og unge
Erfaring fra menighetsarbeid / kirkelig virksomhet vil bli tillagt vekt
Erfaring / innsikt i prosessledelse er ønskelig

Personlige egenskaper

Kunne formidle kristen tro og kristne verdier med glede og engasjement
Trives med barn og unge
Kunne jobbe selvstendig med flere saker parallelt — samtidig ha evnen til å samarbeide og samspille med de andre i teamet
Evne til å organisere arbeidet målrettet og strukturert
Ansvarsfull, pålitelig og positiv
Initiativrik
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

Kontorplass i Skiptvet sentrum
Fleksibilitet i arbeidstid innenfor stillingens avtalte rammer
Varierte og interessante arbeidsoppgaver i et fellesskap av dyktige medarbeidere som jobber mot felles mål og som heier på hverandre
Mulighet til å arbeide i en aktiv menighet i nært samarbeid med kristne lag og foreninger

Andre relevante opplysninger

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes
Lønn etter gjeldende lønnsregulativ for kirkelig sektor
Offentlig pensjonsordning i KLP (2% innskudd av lønn)
Den som tilsettes må disponere egen bil
Søkere må være medlem av Den norske kirke
Politiattest må legges fram før tilsetting
Ønsket tiltredelse er 1. mars 2024.

Ved spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte kirkeverge / daglig leder Rune Johansen på telefon 917 87 650 eller menighetspedagog Mona Kristin Hassel Skogstad på telefon 400 34 584.

Søknad, vedlagt CV og kopi av attester, sendes til Skiptvet Sokn, Postboks 34, 1806 Skiptvet, eller på e-post til: [email protected]. Vi ber om at du oppgir 2 referanser i din søknad.

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver Skiptvet Sokn

Adresse Storveien 28, 1816 Skiptvet

Hjemmeside https://www.skiptvet.kirken.no

Om stillingen

Stillingstittel: Menighetspedagog

Antall stillinger: 1

Oppstart 1. mars 2024

Ansettelsesform Vikariat

Prosent 80 %

Heltid/deltid Deltid

Sektor Offentlig

Arbeidsdager Ukedager, Søndag

Arbeidstid Dagtid, Kveld

 

Send søknad til [email protected]

 

Søknadsfrist 09.11.2023

 

Kontaktperson for stillingen

Rune Johansen, Kirkeverge

917 87 650

[email protected]

 

Del stillingen

Selskap

Skiptvet Sokn

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Skiptvet

Søknadsfrist

November 9, 2023