Ledig stilling som Menighetsarbeider/Menighetspedagog 50%

 

Menighetsarbeider/ Menighetspedagog 50% stillingØnsket tiltredelse: 1.oktober. Vi har omorganisert «stillingskabalen» vår, og vi ser etter en ny ansatt med engasjement, lyst og pågangsmot til å jobbe med barn og unge.

 

LEDIG STILLING – LILLEHAMMER KIRKELIG FELLESRÅD

 Menighetsarbeider/ Menighetspedagog 50% stilling
Ønsket tiltredelse: 1.oktober.

Vi har omorganisert «stillingskabalen» vår, og vi ser etter en ny ansatt med engasjement, lyst og pågangsmot til å jobbe med barn og unge.

Lillehammer kirkelig fellesråd har 6 menigheter, og en del av arbeidet er felles for alle menigheter.
Mye av arbeidstiden er på kveld og helg. Arbeidstiden kan ofte variere fra uke til uke.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og delta i gjennomføring av aktiviteter i trosopplæringsplanen, som i stor grad er felles for 6 menigheter.
 • Tårnagentklubb (8-10 år) og Aldri-alene-klubb (12-13 år), omtrent to ettermiddager i måneden.
 • Lys Våkenhelg, Tårnagenthelg.
 • Ledertrening på kveldstid hver uke.
 • Videreutvikle og delta i arbeid for ungdommer Det kan være konfirmantundervisning, ungdomskirke, band, ten-sing, sosiale samlinger, konfirmantleir og lederhelg

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Musikalsk kompetanse, gjerne spille piano/ gitar.
 • Personlig ønske om å formidle kristen tro til barn og unge gjennom ord og handling.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner i møte med barn, unge og kollegaer.
 • Relevant utdanning og/ eller erfaring innenfor pedagogikk, musikk og/ eller kristendom.
 • Fleksibel og løsningsorientert, ta initiativ og kunne jobbe selvstendig, ha vilje og evne til samarbeid med øvrig stab og frivillige.
 • Personlig egnethet blir vektlagt.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

 

Annet:

 • Søker må være medlem i Den norske kirke.
 •  Politiattest må framlegges.
 • Inngår i trosopplæringsteamet som består av til sammen 180% stilling, og ledes av kateket.  
 • I staben samarbeider du også med; 5 sokneprester, 1 diakon, 1 kateket, 3 kantorer,
  5 kirketjenere, renholdere og sekretærer/kontoransatte.
 • Mesteparten av aktiviteten foregår i Nordre Ål kirke, eller de andre kirkene.
  Det kan være en fordel med førerkort og tilgang på bil.
 • Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

 

Vi tilbyr:

 • Tilgang på god kontorplass på kirkekontoret i Fåberggata 128.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale med KA.
 • Arbeidsbeskrivelse blir fastlagt sammen med den som blir ansatt

 

Søknadsfrist: 20.08.23

Kontaktpersoner:

Kateket Susanne Paulsen – epost [email protected] tlf 405 13 056
Menighetspedagog Møyfrid Brenn – epost: [email protected] tlf 979 91 320

Søknad med CV sendes på epost til: [email protected]

Eller pr brev: Lillehammer kirkekontor, Fåberggata 128, 2615 Lillehammer

Del stillingen

Selskap

Lillehammer kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Lillehammer

Søknadsfrist

August 20, 2023