Menighetspedagog

 

 

 

Elverhøy er en aktiv menighet på toppen av Tromsø øya. Menigheten består av tett befolkede områder med både barnefamilier og eldre mennesker. Det er ca 10 000 medlemmer i sognet, hvorav barn og ungdom mellom 0-18 år har ca 1600 medlemmer.

Den som tilsettes vil ha kontor i Skippergata 16 sammen med Domkirkas menighet og administrasjonen til Tromsø kirkelige fellesråd. Staben i Elverhøy består av menighetsforvalter, sokneprest, kapellan, kirketjener, kantor og menighetspedagog.

Elverhøy menighet ønsker å formidle trosopplæring gjennom opplevelser, musikk, aktiviteter og erfaringer. Vi inviterer derfor til ulike arrangementer og aktiviteter. Eksempel på det er babysang, utdeling av 4-årsbok, overnatting i kirken (Lys våken) og konfirmasjon. I tillegg har menigheten faste aktiviteter som kor og generasjonsmiddag.

Det er ledig en fast 100 % stilling som menighetspedagog (trosopplærer) med tiltredelse snarest mulig. Vi søker en selvstendig, kreativ og engasjert person som liker utfordringer.

 

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Arbeidsgiver: Tromsø kirkelige fellesråd
 • Sted: Tromsø
 • Stillingstittel: Menighetspedagog
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4699174035

 

Stillingen har følgende hovedoppgaver:

 • Planlegge, lede og utvikle trosopplæringstiltak i henhold til vedtatte trosopplæringsplan
 • Koordinering, administrasjon og deltakelse i konfirmantundervisning i samarbeid med øvrige stab og under ledelse av kapellan/prest
 • Rekruttere og administrere frivillige medarbeidere til trosopplæringstiltak.
 • Utvikle samarbeid med skole og barnehage
 • Deltagelse på gudstjenester gjennomsnittlig hver 3. helg

 

Vi ønsker søkere med følgende kvalifikasjoner

 • Utdanning innen pedagogikk og/eller kristendomskunnskap
 • Gjerne utdanning og/eller erfaring med formidlingsfag, f.eks. musikk, kunst og drama i forhold til barn og ungdom
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Interesse og erfaring fra bruk av sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler
 • Ønskelig med førerkort og bil

 

Personlige egenskaper

 • Gode formidlingsevner og samarbeidsegenskaper
 • Like å formidle og arbeide med barn og unge
 • En kontaktskapende og relasjonsbyggende væremåte
 • Evne til å motivere andre
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved ansettelsen

 

Vi tilbyr

 • Lønn og øvrige vilkår i henhold til tariffavtale innen kirkelig tariffområde.
 • Offentlig pensjonsordning med svært gode vilkår.
 • Den som ansettes må regne med kvelds- og helgearbeid. Det vil være jobb gjennomsnittlig hver 3. helg/søndag og 1 til 2 kvelder i uken. Dette godtgjøres særskilt i henhold til tariffavtale eller tas ut som avspasering.

Det stilles krav til medlemskap i Den norske kirke. Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende barneomsorgsattest (omfattende politiattest)

Nærmere opplysninger kan fås hos

 • Personalsjef Heidi Bolstad tlf 41142087
 • Menighetsforvalter Gro Lillenes tlf 90659697
 • Sokneprest Hans Erik Schjøth tlf 98852939

 

Skippergata 16, 9008 Tromsø, Norge

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Heidi Bolstad
Personalsjef
 Telefon:41142087

Gro Lillenes
Menighetsforvalter
 Telefon:90659697

 

Tromsø kirkelige fellesråd er felles forvaltningsorgan for de ni soknene i Tromsø kommune. Fellesrådet har ansvar for gravferdsforvaltningen og kirkebyggene, og er arbeidsgiver for de kirkelig tilsatte bortsett fra prestene. I Tromsø kirkelige fellesråd er det 47 årsverk fordelt på ca. 65 ansatte.

Del stillingen

Selskap

Tromsø kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Gro Lillenes
 • Tittel: Menighetsforvalter
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 906 59 697

Lokasjon

 • Tromsø

Søknadsfrist

November 27, 2023