Menighetspedagog med hovedvekt på konfirmantarbeid ved Tiller menighet, 50% vikariat med mulighet for fast tilsetting.

 

 

Forbønn med håndspåleggelse i konfirmasjon – foto Ørjan Marakatt Bertelsen
Tiller menighet har til sammen ca 10.000 medlemmer i Den norske Kirke. Bydelen har både barnehager, barne-, ungdoms- og videregående skole og aktivt idrettslag med tilbud for de fleste aldersgrupper.

Det er to prestestillinger i menigheten; sokneprest og kapellan. I tillegg er det diakon, kateket, menighetspedagog, kantor, kirketjener og daglig leder; til sammen et bredt, inspirerende arbeidsmiljø.

Menighetene driver et variert arbeid innenfor diakoni, barne- og ungdomsarbeid. I menigheten er både Tiller åpne barnehage og menighetens speidergruppe godt etablert. Skole og barnehagesamarbeidet har en god tradisjon, og menigheten tilbyr jule- og påskevandringer til barnehager og skoler i soknet.

Trives du med å jobbe med ungdom? Vil du arbeide i et aktivt arbeidsmiljø, der engasjement, tro og omtanke står sentralt? Da er du kanskje den vi søker i stillingen som Menighetspedagog!

 

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning av konfirmanter i samarbeid med kateket og prest
 • Bistå kateketen med undervisning av barn og ungdom i trosopplæringen
 • ​Pådriver i å utvikle trygge miljø for barn og unge i lokalsamfunnet
 • Ha kontakten med barnehager, barne-, ungdom- og videregående skoler, samt aktuelle frivillige samarbeidspartnere
 • Bidra til å rekruttere, følge opp og utvikle frivillige

​Arbeid på kveld og helg må påregnes 

 

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse som menighetspedagog
 • Søkere med særlig relevant utdanning, erfaring og kompetanse vil også bli vurdert
 • Erfaring fra, og interesse for kristent barne- og ungdomsarbeid med hovedvekt på ungdom er ønskelig
 • Ønskelig med førerkort for personbil

Det kreves medlemskap i Den norske kirke
Tilfredsstillende politiattest må framlegges ved ansettelse

 

Personlige egenskaper

 • Evne å lede, organisere og administrere
 • Evne å bygge relasjoner, kunne møte og la seg inspirere av ungdom
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner og evne å formidle evangeliet til ulike aldersgrupper
 • Trives med høyt aktivitetsnivå i samspill med kolleger og frivillige medarbeidere
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

 

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø og engasjerte kolleger
 • Varierte arbeidsoppgaver og god innflytelse over egen arbeidssituasjon
 • Et variert og rikt gudstjenesteliv
 • Lønn i samsvar med avtaleverk for Den norske kirke
 • Offentlige forsikrings- og pensjonsordninger

 

Nøkkelinformasjon

 • Søknadsfrist: 04.12.2023
 • Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
 • Sted: Tiller
 • Stillingstittel: Menighetspedagog konfirmantundervisning – vikariat ved Tiller menighet, 50% stilling
 • Stillinger: 1
 • Ansettelsesform: Vikariat
 • Heltid/Deltid: Deltid
 • Stillingsprosent: 50
 • Webcruiter-ID: 4729030190

 

Kontaktinformasjon

Anne Karin Eknes
Daglig leder Tiller og Klæbu menigheter
 Telefon:93607730
E-post:[email protected]

 

 

 

Søk her

 

 

 

Romemyra 66, 7091 Tiller, Norge

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 165 medarbeidere knyttet til ulike typer stillinger i 16 sokn (22 kirker) og 4 gravplassenheter (19 gravplassanlegg), bygg og eiendomsforvaltning og økonomi- og serviceavdeling. Stillingen som menighetspedagog skal bidra til at FN’s konvensjon om barns rettigheter blir oppfylt, og at barn og unge skal bli kjent med kristne verdier og de tilbud som Den norske kirke kan tilby aldersgruppen 0 – 18 år. Fellesrådet har i dag et tyvetalls undervisningsstillinger rundt omkring i menighetene. Disse stillingene har en felles arena som benevnes som undervisningsforum, som inkluderer alle undervisningsansatte i menighetene i Trondheim, for faglig utvikling, samarbeid og fellesskap.

Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

Del stillingen

Selskap

Trondheim kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Anne Karin Eknes
 • Tittel: Daglig leder Tiller og Klæbu menigheter
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 93607730

Lokasjon

 • Trondheim

Søknadsfrist

Desember 4, 2023