Medarbeidar tilsyn / sakshandsamar utslepp

 

 

Vatn er ein av våre viktigaste ressursar. Saman med oss vil du sørgje for god vasskvalitet og bidra til å ivareta naturen i Hallingdal. Dine oppgåver er å følgje opp vassdirektivet, handsame utsleppssøknadar og føre tilsyn med private avløpsanlegg. Fine sommardagar kan du stikke frå kontoret og vera ute i felt.

Avdelinga er verstskap for kommunalt avløpstilsyn og vassforvaltning (KAV) for kommunane Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå, lokalisert på Torpomoen.

 

Arbeidsoppgåver

 • tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg
 • kartlegging og oppfølging av oljeutskiljar
 • sakshandsaming etter PBL/forureiningsforskrifta for avløpsanlegg
 • opprydding i spreidd avløp
 • rapportskriving etter tilsyn

 

Me ønskjer at du

 • har relevant utdanning, praksis eller erfaring med spreidd avløp
 • har erfaring frå avløpssaker og kommunal sakshandsaming
 • har kjennskap til ulike reinseprosessar i større avløpsreinseanlegg
 • har gode datakunnskapar
 • vilje og evne til å lære nytt
 • er serviceinnstilt, ryddig og god til å ordlegge deg munnleg og skriftleg på norsk
 • likar og har evne til å koma i kontakt med andre

Søkjarar må ha førarkort for bil.

 

Me tilbyr

 • varierte, spennande og meiningsfylte arbeidsoppgåver
 • arbeid ute i felt i sumarhalvåret
 • løn etter avtale og gunstig pensjonsordning
 • hjelp til å skaffe bustad

 

Send søknad

Vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden.

Kommunen følgjer offentleglova § 25 ved eventuell offentliggjering av søkjarlista.

 

Flytte til Ål?

Drøymer du om å flytte til ei vakker fjellbygd? Ynskjer du deg eit godt kultur- og idrettstilbod, spennande jobbmoglegheiter og eit trygt oppvekstmiljø? Då er du velkomen til Ål!

Flytt til Ål! – Ål kommune (aal.kommune.no)

 

Velkomen som søkjar!

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Viken
 • Jobbtype: Fast
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 06.06.2023
 • Tiltreding: 01.06.2023
 • Arbeidsstad: Torpomoen

 

Kontaktpersonar

Glen Arvid Valstad
mob: +47 478 25 348

Reidun Aaker
mob: +47 99287854

 

Heimeside

 
Adresse
Torpomoen 0000 ÅL
 
 
Ål kommune KAV – kommunalt avløpstilsyn og vassforvaltning
 
Ål kommune er ein utviklingsorientert arbeidsgjevar for 650 engasjerte tilsette, som er opptekne av å gje tenester av høg kvalitet til alle innbyggjarar, store og små.
I UNICEFS rapport om kvaliteten i oppvekst- og levevilkår, er Ål kommune blant dei 10 beste kommunane i Noreg.
Oppvekstsektoren arbeidar med, betre læring, tverrfagleg arbeid i kompetente fagmiljø og digitalisering av det pedagogiske arbeidet.
Helse og omsorgssektoren driv spanande prosjekter, som sett dagsaktuelle tema i fokus, velferdsteknologi, aldersvennlege samfunn, fagutvikling for autorisert helsepersonell.
Kultur, der er Ål kåra som ein av dei beste kulturkommunane i Noreg, kulturhuset tilbyr spanande og variert program for heile Hallingdal.
Drift og utvikling har viktige funksjonar for innbyggjarar og hytteeigarar og gjer Ål kommune til ein god stad å bu med kortreist og ein enkel kvardag.
Ål kommune vart kåra til både Årets kulturkommune og Årets nynorskkommune i 2021!

Del stillingen

Selskap

Ål kommune

Kontaktinfo

 • Reidun Aaker
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 992 87 854
 • Glen Arvid Valstad
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 478 25 348

Lokasjon

 • Ål

Søknadsfrist

Juni 6, 2023