Maskinist med vedlikeholds- og driftsansvar

 

Kort om stillingen

Kirkenes havn Sør-Varanger KF har ledig 100% stilling som maskinist med vedlikeholds- og driftsansvar.

Enhet

Kirkenes havn Sør-Varanger KF er et kommunalt foretak som skal ivareta de forvaltnings og driftsmessige oppgaver Sør-Varanger kommune har etter havne- og farvannsloven. Havnevesenet skal bidra til en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med skipstrafikken og annen bruk av kommunens sjøområde. Kirkenes havn Sør-Varanger KF forvalter kaianlegg med tilhørende bygninger, arealer og utstyr i Kirkenes, Bugøynes og Lanabukt. Foretaket eier M/S Kraft Johanssen.

M/S Kraft Johansen er en slepebåt / isbryter på 197 br. reg. tonn, bygd i 1974, registrert for liten kystfart med tre besetningsmedlemmer, hvorav en maskinsjef. Motor er 2 225 hk / 700 nom. Hk. Wikmann. Fartøyet brukes primært til isbryting i Kirkenes havn, og tar i tillegg ulike oppdrag i nært farvann.

Hovedarbeidsoppgaver

• Maskinist på M/S Kraft Johanssen, sertifikatkrav M3 (III/3), med ansvar for vedlikehold og HMS-rutiner for fartøyet.
• Delta i planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold av foretakets bygninger, anlegg og utstyr.
• Delta i tilsyn og kontroll av havneanlegg og havneområde innenfor kommunens ansvarsområde.
• Delta i saksbehandling innenfor stillingens ansvarsområder.

Kvalifikasjoner
Søker må ha:

• Nødvendige sertifikater til drift og vedlikehold av M/S Kraft Johanssen. Sertifikatkoder refererer til nasjonal kode. STCW 95 referanser i parantes.
• Gode kunnskap om og vilje til bruk av IKT som verktøy for styring, rapportering og kommunikasjon.
• Må beherske norsk skriftlig og muntlig (minimum bestått «Bergenstest»).

Kompetanse og erfaring fra drift og vedlikehold for ivaretakelse av bygninger, utstyr og anlegg er en fordel.

Vi søker etter en medarbeider som

• Har gode samarbeidsevner og er engasjert, med evne til å skape entusiasme og oppslutning omkring sitt arbeidsområde
• Er initiativrikt og utviklingsorientert, og som ser på mulige nye organisasjonsformer som spennende utfordringer
• Tar ansvar og kan arbeide selvstendig
• Er mål- og resultatorientert
• Personlig egnethet vektlegges
• Arbeid med HMS og kvalitetsutvikling skal gjennomsyre all virksomhet.

Kirkenes havn Sør-Varanger KF kan tilby

Lønn etter kvalifikasjoner / avtale. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til havnesjef Eivind Gade-Lundlie og Havnekaptein Maung San Lwin, tlf 78 97 74 44.

I medhold av offentlighetslovens § 25, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om konfidensiell behandling.

Søknad sendes

Kirkenes havn Sør-Varanger KF ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema.
For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

 

Søknadsfrist 30.06.20

 

Vår ref1530
Merk søknad

Fakta

Selskap Sør-Varanger kommune
Stilling Maskinist 1
Stillingstype FAST
Lokasjon Havnevesenet

 

Kontakter

Eivind Gade-Lundlie, Havnesjef
[email protected]
Arbeid  78 97 74 45

Maung San Lwin, Havnekaptein
[email protected]
Arbeid  78 97 75 44

 

NB! Beøk vår side på Facebook: https://www.facebook.com/kirkeneshavn/

 

Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

 

Del stillingen

Selskap

Kirkenes havn Sør-Varanger KF

Kontaktinfo

  • Eivind Gade-Lundlie
  • Tittel: Havnesjef
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Arbeid 78 97 74 45
  • Maung San Lwin,
  • Tittel: Havnekaptein
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Arbeid 78 97 75 44

Lokasjon

  • Kirkenes

Søknadsfrist

Juni 30, 2020