Stødig kirkeverge med pågangsmot

 

Lurøy Kirkelig Fellesråd, Onøyveien 14, 8766 Lurøy

Lurøy kirkelige fellesråd søker ny daglig leder – Kirkeverge da vår kirkeverge søker nye utfordringer etter 9 år i stillingen.

Kirken i Lurøy er en organisasjon med 6 ansatte, 3,2 årsverk og et driftsbudsjett på drøyt 3 millioner kroner. 1 prester ansatt for tiden. Lurøy kirkelige fellesråd består av to sokn med 4 kirker og 5 gravplasser. I tilleg har vi flere gudstjenestesteder.

Kirkevergens kontor er på Rådhuset på Onøy.

Vi har et velfungerende fellesråd og god kontakt og samarbeid med kommunens administrasjon og teknisk etat.

KIRKEVERGE I LURØY 75 % stilling

Vi søker en kirkeverge med kompetanse, ferdigheter og engasjement til å lede og videreutvikle en synlig folkekirke i Lurøy.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver

Kirkevergen skal:

 • Lede fellesrådets arbeid ut fra lover og forskrifter
 • Sørge for den daglige driften i samarbeid med sin stab
 • Ivareta og utvikle kontakten med Lurøy kommune
 • Være en synlig leder for fellesrådets tilsatte
 • Ivareta økonomistyring
 • Sørge for god forvaltning av kirker og kirkegårder

Søker må ha:

 • God kjennskap til Den norske kirke
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Gode samarbeidsevner
 • Gjerne tidligere lederansvar
 • Engasjert
 • Strategisk teft

Det legges vekt på personlig egnethet!

Lønn etter avtale. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, reglementer og KA sine avtaler. Det er 6 mnd. prøvetid. Krav om tilfredsstilende politiattest.

 

Tiltredelse Snarest etter 02.01 2024

 

Søknadsfrist 21.12.2023

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

Kirkeverge Morten Aspdal Olsen – 95122438

Fellesrådets leder Skjalg Nordås – 95725287

Søknadene sendes elektronisk til: [email protected]

 

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver Lurøy Kirkelig Fellesråd

Hjemmeside www.luroy.kirken.no

 

Om stillingen

Stillingstittel Daglig leder

Antall stillinger 1

Oppstart 2. januar 2024

Hjemmekontor Hybrid

Ansettelsesform Fast

Prosent 75 %

Heltid/deltid Deltid

Arbeidsdager Ukedager

Arbeidstid Dagtid

Arbeidsspråk Norsk eller Skandinavisk

 

Søk på jobben

 

Søknadsfrist 21. desember 2023

 

Send søknad til [email protected]

 

Kontaktperson for stillingen

Morten Aspdal Olsen, Kirkeverge

95122438

[email protected]

 

Del stillingen

Selskap

Lurøy kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Lurøy

Søknadsfrist

Desember 21, 2023