Innlandet fylkeskommune Lena-Valle videregående skole

Lena-Valle videregående skole – Undervisningsstilling i Naturbruk-skogbruk

 

 

Beskrivelse

Lena-Valle videregående skole har ledig fast undervisningsstilling i naturbruk fra 1.august 2024

 

Vi søker deg som

 • har formell undervisningskompetanse i programfagene, Naturbasert næringsaktivitet og skogbruk
  setter elevenes læring og læringsmiljø i sentrum
 • er en tydelig klasseleder som bygger gode relasjoner med ungdom
 • tilpasser undervisningen til utdanningsprogram, klasse og elev
 • er fleksibel, løsningsorientert og samarbeider godt
 • reflekterer rundt egen praksis
 • fleksibel i møte med ulike utfordringer
 • har positive forventninger til elevene og fremstår som en god rollemodell

 

Vi tilbyr

 • en stor og god arbeidsplass i fylkeskommunen
 • et godt, bredt og spennende lærings- og arbeidsmiljø
 • flotte undervisningsarealer på en moderne og spennende skole
 • samarbeid med kolleger i flere fagteam og avdelinger
 • gode velferdstilbud
 • gode kantiner med bra utvalg
 • en oppdatert og moderne maskinpark for undervisning på høyt faglig nivå
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Om stillingen

 • inntil 100 % fast stilling ledig fra 01.08.2024
 • arbeidssted på avd. Naturbruk
 • stillingskode avhengig av utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk

 

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, forberede og gjennomføre undervisning hovedsakelig i programfagene Naturbasert næringsaktivitet, vg2 skogbruk og landbruk
 • tett oppfølging av elevene, både sosialt og faglig
 • vurdering og karaktersetting
 • bidra aktivt i fagteam og i skolens utviklingsarbeid
 • kontaktlærerrollen kan også være aktuelt

 

Kvalifikasjonskrav

 • relevant arbeidserfaring/utdanning innen skogbruk
 • erfaring og interesse for skogbruk, næringsutvikling og utmarksforvaltning
 • erfaring med praktisk bruk av redskap og maskiner i skogbruket
 • formell pedagogisk utdanning, yrkesfaglærerutdanning eller tilsvarende. Må ha vilje til å gjennomføre dette
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

 

 

Søk her

 

 

 

Fylke: Innlandet
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Stillingsnivå: Undervisning
Stillingstype: Fast stilling
Arbeidsområde: Videregående skole
Hjemmekontorstatus: Ikke mulighet for hjemmekonto
Søknadsfrist: 30.04.2024
Tiltredelse: 01.08.2024
Arbeidssted: Lena-Valle

 

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Astrid Solberg Bekke
tlf: 90 04 38 41

Rektor Heidi Tokstad
mob: 450 21 977

 

Hjemmeside:

www.lena-valle.vgs.no

 

Adresse:

Skolegata 24 2850 Lena

 

Innlandet fylkeskommune Lena-Valle videregående skole

Lena-Valle videregående skole ligger på Lena i Østre Toten kommune, ca 17 km fra Gjøvik. Det er over 600 elever og 150 ansatte ved skolen.

Skolen har fem utdanningsprogram; studispesialisering, idrettsfag, teknikk og industriell produksjon, helse- og oppvekstfag og naturbruk. Det er gode valgmuligheter innenfor alle utdanningsprogrammene. Skolen har også voksenagronomutdanning.

Skolen har tre skolesteder: avdeling Lena og avdeling Valle og Presteseter. Skolen har internat, kantine, gårdsbruk og egen skog. Mange av elevene bor på hybel i Lena eller omegn eller på internatet på Valle.

Skolen eies og drives av Innlandet fylkeskommune.

Tilgjengelighetserklæring for EasyCruit: https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/f9747c75-22c2-4118-972a-c13193edfc8a 

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Astrid Solberg Bekken
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 90 04 38 41
 • Heidi Tokstad
 • Tittel: Rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 450 21 977

Lokasjon

 • Lena

Søknadsfrist

April 30, 2024