Leiar plan og forvaltning

 

Tenesteområdet Plan og utvikling er organisert i to einingar, Plan & forvaltning og Drift & vedlikehald. Eininga plan og forvaltning har ledig spennande leiarstilling frå snarast.

 

Tenesteeining plan og forvaltning har 6 stillingsheimlar. Som leiar for eininga har du

ansvaret for:

 • Fagleg, administrativt og økonomisk ansvar for eininga
 • Kommunale planar og planprosessar
 • Byggesakshandsaming
 • Jordbruk og skogbruk 
 • Delings- og oppmålingssaker
 • Ajourføring av matrikkeldata/digitale kart (GIS).
 • Miljø og friluftsliv
 • Oppfølging av investeringsprosjekt knytt til bustadfelt, tettstadfornying, m.m.

Kvalifikasjonskrav

 • Minst 3-årig høgskule/universitetsutdanning innanfor relevante fagfelt.
 • God innsikt i offentleg forvaltning.
 • Relevant leiarerfaring er ein føremon.
 • God kunnskap om IKT som verktøy for styring og kommunikasjon.
 • Resultatorientert
 • Vere utadvendt og har gode kommunikasjon- og motivasjonsevner

Vi tilbyr:

 • Løn etter avtale. Gode pensjonsvilkår
 • Hjelp med bustad og flytting
 • Eit miljø med fokus på fagleg og personleg utvikling

Spørsmål om stillinga kan rettast til rådmann Kjellaug Brekkhus 95257725 eller til personalsjef Arnvid Hovland 99206457

Søknad via vårt søknadssenter. Merk søknad sak 20/74

Søknadsfrist: 23.februar 2020

Del stillingen

Selskap

Høyanger kommune

Kontaktinfo

 • Kjellaug Brekkhus
 • Tittel: Rådmann
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 952 57 725
 • Personalsjef
 • Tittel: Arnvid Hovland
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 992 06 457

Lokasjon

 • Høyanger

Søknadsfrist

Februar 23, 2020