Fast stilling som

Lege / legespesialist

 

Om Blå Kors behandlingssenter

Blå Kors er landets største ideelle aktør innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Blå Kors Øst AS består av døgninstitusjonene Eina og Slemdal behandlingssenter, samt poliklinikken i Oslo.

Blå Kors behandlingssenter Eina gir tverrfaglig spesialisert rusbehandling etter avtale med Helse Sør Øst. Avtalen gjelder for 30 døgnplasser inntil 9 måneders behandlingstid.

Målgruppen er voksne menn med avhengighetsproblematikk hvor mange har sammensatte utfordringer knyttet til psykisk- og fysisk helse og sosial situasjon.

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt av blant annet psykologspesialist, psykologer, medisinfaglige- og sosialfaglig personale. Klinikken ligger idyllisk til ved Einafjorden på Toten, 1,5 time fra Oslo, 30 min fra Gjøvik.

Klinikken er inne i en flytteprosess og vil i løpet av få år flytte inn i ett nytt bygg sentralt i Gjøvik.

Blå Kors Behandlingssenter Eina har ledig 40 % fast stilling som lege / legespesialist
Stillingen innebærer ansvar for det medisinske og somatiske arbeidet ved klinikken i samarbeid med øvrige ansatte

Arbeidsoppgaver:

Medisinskfaglig ansvar for pasientene
Kartlegging, utredning og oppfølging av pasientene i samarbeid med øvrige ansatte og pasientens ansvarsgruppe
Delta i tverrfaglige vurderinger knyttet til pasientforløp for alle pasientene
Ivareta folkehelseperspektivet ved forebygging av livstilsutfordringer

Kvalifikasjonskrav:

Norsk autorisasjon som lege og med full forskrivningsrett.
Spesialistutdanning er ikke et krav, men spesialisering innen rus og avhengighetsmedisin, psykiatri, eller allmennmedisin er en fordel.
Erfaring fra fagfeltet er ønskelig.

Vi søker deg som:

har et spesielt engasjement for pasientgruppen og fagfeltet
er systematisk, ansvarsfull og har høy kapasitet
trives med tverrfaglig samarbeid og har gode samarbeidsevner
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
mulighet for å følge pasienter over tid
veiledning fra psykiater ved behov
konkurransedyktige betingelser

Generell informasjon
For spørsmål om stillingen kan klinikksjef Anders Dyste kontaktes på telefon 45974273 eller epost [email protected]

Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden, «Søk stilling».

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

 

Søknadsfrist 13. februar 2022

 

Arbeidsgiver Blå Kors Behandlingssenter Eina

Kommune Vestre Toten

Omfang Fast prosent (40%)

Varighet Fast

Arbeidssted Eina

 

Del stillingen

Selskap

Blå Kors behandlingssenter Eina

Lenke til firma

https://www.blakors.no/

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Eina

Søknadsfrist

Februar 13, 2022