Ledig stilling som kyrkjetenar i Eid og Stårheim i inntil 80%

 

Stad Kyrkjelege Fellesråd – Sjøgata 90, 6770 Nordfjordeid

Vi har ledig stilling som kyrkjetenar/reinhaldar i inntil 80% i Eid- og Stårheim kyrkje kombinert med ansvar for reinhald ved servicebygga på Stokkenes- og Sambraut gravplass. Stillinga kan delast.

Utdanning:

Det er ønskeleg med fagbrev som reinhaldsoperatør, fagbrev innan sal, service og reiseliv, eller fagbrev innan bygg- og anleggsteknikk. Anna relevant utdanning og arbeidserfaring kan erstatte fagbrev.

Kvalifikasjonar:

o Du har interesse for gudstenestefellesskapet og kyrkjeleg aktivitet

o Du er ein god formidlar og snakkar godt norsk og gjerne andre språk

o Du kan samhandle godt med andre tilsette og menneske i alle aldrar

o Du arbeidar sjølvstendig og strukturert og likar praktiske gjeremål

Arbeidsoppgåver:

Kyrkjetenar skal sørgje for at kyrkja blir klargjord og rydda i samband med gudstenester og andre kyrkjelege handlingar samt nødvendig reinhald. Kyrkjetenaren ringjer med kyrkjeklokkene etter vedteke reglement, held kyrkja open og gjennomfører eventuell omvisning etter nærare instruks.

Løn:

Løn etter KA sin tariff.

Anna:

Det er krav om medlemsskap i Den norske kyrkja, men ein kan søkje dispensasjon.

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver Stad Kyrkjelege Fellesråd

Adresse Sjøgata 90, 6770 Nordfjordeid

Hjemmeside https://www.stadkyrkje.no

Om stillingen

Stillingstittel: Kyrkjetenar

Antall stillinger: 1

Oppstart: Etter avtale

Ansettelsesform: Fast
Prosent: 80 %

Heltid/deltid: Deltid

Arbeidsdager: Ukedager, Lørdag, Søndag

Arbeidstid: Dagtid, Kveld

 

Søknadsfrist 29. august 2023

 

Send søknad til:  [email protected]

 

Kontaktperson for stillingen

Synnøve Wiik, Kyrkjeverje/Dagleg leiar

970 34 535

[email protected]

 

Stad kyrkjelege fellesråd er eit felles organ for sokna i Stad, jf. Lov om tros- og livssynssamfunn kap. 3. §10-§17. Fellesrådet skal ivareta administrative og økonomiske oppgåver på vegne av sokna, utarbeide mål og planar for den kyrkjelege verksemda i kommunen, fremje samarbeid mellom sokneråda og ivareta sokna sine interesser i forhold til kommunen.

Stad kyrkjelege fellesråd har 7 sokn, 8 kyrkjer og 11 kyrkjegardar/gravplassar – frå vakre Heggjabygda ved Hornindalsvatnet i aust i til Ervik heilt ute mot storhavet ved Vestkapp. Kontora til Stad kyrkjelege fellesråd ligg i Eid Kyrkjetun på Nordfjordeid og i kommunehuset i Selje. Nordfjordeid er prostesete i Nordfjord og prosten sitt kontor er samlokalisert med fellesrådet. Det er totalt 4 prestar som har teneste i kyrkjene i fellesrådsområdet og fellesrådet har sjølv i alt 26 tilsette i heil- og deltidsstillingar.

 

Del stillingen

Selskap

Stad Kyrkjelege Fellesråd

Kontaktinfo

  • Synnøve Wiik
  • Tittel: Kyrkjeverje/Dagleg leiar
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 970 34 535

Lokasjon

  • Nordfjordeid

Søknadsfrist

August 29, 2023