LEDIG FAST STILLING I 50 % SOM ORGANIST I AVERØY

 

 

 

Fra 01.11.23 er det ledig stilling som organist i 50 % i Averøy kirkelige fellesråd. Averøy består av 3 sokn med hver sin soknekirke. I tillegg legges enkelte gudstjenester til Langøy kapell og Kvernes stavkirke. Det bor ca 5.800 personer i Averøy kommune.

 

 • Søknadsfrist: 19.09.2023
 • Arbeidsgiver: Averøy kirkelige fellesråd
 • Sted: Averøy
 • Stillingstittel: LEDIG FAST STILLING I 50 % SOM ORGANIST I AVERØY
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Deltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 50
 • Webcruiter-ID: 4704516946

 

Ansvar

Stillingen som organist i Averøy vil bli tillagt delansvar for å videreføre og videreutvikle det musikalske tilbudet innenfor kirken og har følgende definerte oppgaver:

 • Sammen med den andre organisten dele på det overordnede ansvaret for det kirkemusikalske livet i menighetene, samt samarbeide dere imellom.
 • Videreføre og videreutvikle det kirkemusikalske arbeidet som finnes på Averøy pr i dag, herunder ansvar for kirkemusikalsk utvalg med budsjettansvar
 • Spille til gudstjenester 1-2 ganger hver måned, begravelser ca annenhver uke, samt vielser
 • Delta på andakter på institusjon og enkelte trosopplæringstiltak mv. etter nærmere avtale
 • Lede og dirigere kirkekoret, samt være en støttespiller for barnekoret
 • Delta på månedlige stabsmøter
 • Videreføre samspillet med øvrige sang- og musikkrefter i lokalsamfunnet
 • Medlemskap i og god kjennskap til Den Norske Kirke, samt fremlegge tilfredsstillende politiattest ved tilsetting, jfr. Trossamfunnsloven § 20

 

Kvalifikasjoner

 • Kirkemusikkutdanning fra høyskole eller universitet er ønskelig
 • Relevant musikalsk bakgrunn kan i gitte tilfeller kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner.
 • Erfaring med korvirksomhet.
 • Beherske orgel og piano til ulike formål og behov i menighetsarbeid.
 • Må kunne bruke pc i sitt daglige arbeid, samt disponere egen bil i arbeidet
 • Det vil være en stor fordel å beherske norsk muntlig og skriftlig, da arbeidsspråket er norsk.

 

Annet

Vi ser etter deg som er driftig, engasjert og kreativ, og som har ønske om å bidra til menighetens mangfoldige musikkliv. Du jobber ellers strukturert og liker å ta ansvar. Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt
I bytte vil du få et godt og humørfylt arbeidsfellesskap med øvrig stab og frivillige i menighetene, spennende og varierte arbeidsoppgaver, samt muligheter for nye initiativ. Vi har flotte kirkerom med brukbare orgler og akustikk. Fleksibel arbeidstid – dag, kveld og helg. Lønn etter gjeldende tariffavtale og pensjonsordning i KLP

Averøy kommune har rikt og variert musikkliv, mange fritidstilbud, et rikt næringsliv, aktivt foreningsliv, og en flott natur. Flere kor og korps, samt sommerkonsertene på Kvernes skaper gode og varierte musikkopplevelser for innbyggerne. Kort vei til Kristiansund som har egne operauker og eget festspill hver høst

Finner du stillingen interessant, så vil vi gjerne høre fra deg. Ring Kristian på 458 79 087 om noe er uklart.

Søknad med CV og referanser sendes innen 19. september 2023, via www.kirkejobb.no

 

Bruvollveien 11, 6530 Averøy, Norge

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Kristian Futsæter
 Telefon:458 79 087

 

Kommunen består av de 3 soknene Kvernes, Kornstad og Bremsnes med hver sin kirke som bærer samme navn. Kommunen har ca 5.800 innbyggere, hvor rundt ca 4.800 av disse er medlemmer i Den norske kirke. Utenom de 3 soknekirkene, legges noen gudstjenester hvert år til Langøy kapell og til den flotte stavkirka på Kvernes.
Averøy kommune er en øykommune på Nordvestlandet med variert og flott natur. Øya har fastlandsforbindelse i to retninger, med tunnel under fjorden mot Kristiansund i nord, og den mye besøkte Atlanterhavsveien mot sørvest i retning Eide, Fræna og Molde.
Averøy har et rikt musikkliv. Det er mye god korsang på øya, bl.a to mannskor. Det er flere korps i kommunen, samt en aktiv kommunal kulturskole med høy kvalitet. Innenfor Den norske kirke finner vi Averøy kirkekor, Averøy gospelgruppe, samt et helt nyoppstartet barnekor. I tillegg har kantor ansvaret for de flotte, varierte og innholdsrike sommerkonsertene som trekker publikum fra hele regionen. Artistene er unge og gamle, fra inn- og utland, og representerer mange ulike sjangre. Disse konsertene er blitt en høyt skattet tradisjon i lokalmiljøet.
Det er kort vei til Kristiansund kommune som også har et omfattende musikkliv, og byen er viden kjent for sin egen opera med tilhørende årlige Opera-uker. Kristiansund Kirke Kunst Kultur festival har også mye å by på hver høst, og er en festival av nasjonalt format. Regionen har et variert og blomstrende næringsliv, med hovedtyngde innen offshore og maritime næringer.
Menighetene i Averøy har felles stab, som i tillegg til kantor består av sokneprest, kapellan / prestevikar, kontorsekretær, gravplassansvarlig, 2 kirketjenere, klokker, trosopplærer og kirkeverge. Kontorlokaler for alle ansatte ligger sentralt i kommunesenteret Bruhagen.

Del stillingen

Selskap

Averøy kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Kristian Futsæter
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 458 79 087

Lokasjon

 • Averøy

Søknadsfrist

September 19, 2023