Leder for universitetstannklinikken i Tromsø

 

Om oss

Tannlege- og tannpleierstudenter i Tromsø får sin praktisk, kliniske opplæring ved Universitetstannklinikken samt ved eksterne tannklinikker. Klinikken består av en pasientklinikk med 67 behandlingsenheter og en simuleringsklinikk med 41 enheter og driftes på oppdrag fra, og i nært samarbeid med Universitetet i Tromsø. Universitetstannklinikken eies og drives av Troms fylkeskommune og er samlokalisert med Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Nord-Norge (TkNN) og Institutt for klinisk odontologi (IKO). Klinikken skal være en god og fremtidsrettet læringsarena for tannlege og tannpleierstudenter.

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Universitetstannklinikken i Tromsø søker etter ny engasjert leder som kan være med å drifte, organisere og utvikle klinikken som læringsarena i årene som kommer. Det er ca. 45 ansatte på klinikken fordelt på kliniske odontologiske veiledere, tannhelsesekretærer, administrasjon og øvrig støttepersonell.

Vi søker en tydelig leder som er utviklings- og løsningsorientert og som innehar gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må evne å motivere og lede andre, samtidig som du har fokus på den daglige driften på klinikken. Du bør ha kunnskaper om, og evne til å utvikle et felles godt faglig og pedagogisk læringsmiljø for både tannlege- og tannpleierstudenter.

Du må ha norsk autorisasjon som tannlege, gjerne også tilleggsutdanning med relevante fagkretser som administrasjon, organisasjon og ledelse eller lover og avtaleverk. Du må beherske et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig.

Det legges vekt på bred klinisk erfaring og gjerne også ledererfaring. Personlige egenskaper og egnethet vil bli tillagt stor vekt ved tilsetting.

Vi tilbyr

Lønn etter avtale.
Gode pensjons- og forsikringsordninger som medlem av KLP
Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %
Vi er IA-bedrift
Vi kan være behjelpelig med å finne bolig
Som leder for Universitetstannklinikken vil du inngå i fylkestannhelsesjefens ledergruppe

Søknaden skal inneholde

Søknad med CV
Referanser (navn, tilknytning til søker, kontaktinformasjon)
Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.
Søknadsfrist og andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

For tilsetting i tannhelsetjenesten kreves politiattest jf. Helsepersonelloven § 20 a.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Kontaktinfo

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med: Klinikksjef Lars Inge Byrkjeflot, mobil 918 52 199 eller e-post: [email protected]

 

Søknadsfrist  9. februar 2020

 

Arbeidsgiver Troms fylkeskommune
Kommune Tromsø
Omfang Heltid  Varighet Fast

Arbeidssted Universitetstannklinikken

 

Del stillingen

Selskap

Troms fylkeskommune

Kontaktinfo

  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Tromsø

Søknadsfrist

Februar 9, 2020