Statens hus | Foto: Jan Harald Tomassen

 

Leder for seksjon for vilt og motorferdsel

 

 

 

Om stillingen

Vi på miljøavdelingen ønsker oss en leder til seksjon for vilt og motorferdsel. Er det deg kanskje? Vi ønsker oss en leder som kan natur og miljø, som er analytisk, engasjert, løsningsorientert og målrettet.

Bli en del av en seksjon, en avdeling og en arbeidsplass som har rom for alle, som bryr seg om hverandre og som sammen ønsker å yte det beste for fylket vårt.

Som seksjonsleder er du en del av avdelingsledelsen og rapporterer til miljødirektøren. Du har fag- og personalansvar for fem humørfylte og engasjerte medarbeidere. Du har det overordnede ansvaret for driften av seksjonen og skal følge opp oppgavene som gis fra overordnet departement og direktorat. Dine oppgaver blir å lede og utvikle seksjonen, og å ha ansvar for de faglige oppgavene som ligger til seksjonen. Du har også ansvar for seksjonens måloppnåelse, økonomi- og budsjettansvar, rådgivning, faglig veiledning og utredning.

Miljøavdelingen og seksjonene er drevne i å samarbeide digitalt på tvers av kontorstedene Vadsø og Tromsø. Du vil ha medarbeidere både i Tromsø og Vadsø.

Seksjon for vilt og motorferdsel har ansvar for fredete arter og rovdyr i den offentlige viltforvaltningen. Vi veileder også kommunene om motorferdsel og er klagemyndighet for kommunale vedtak etter motorferdselloven. Seksjonen har en viktig rolle i Statsforvalterens arbeid med å sikre at nasjonale miljøhensyn blir ivaretatt i kommunal arealforvaltning.

Vi trenger derfor deg som ikke er redd for utforutsigbare situasjoner og som kan håndtere ulike hensyn i miljøforvaltningen.

Som seksjonsleder blir du en del av avdelingens lederteam, som skal lede avdelingen i jobben med å ta vare på naturen i fylket vårt. Vi er 43 motiverte og kompetente kolleger fordelt på fire seksjoner: naturvern, fisk og vannforvaltning, forurensning og vilt og motorferdsel.

Kontorsted for denne stillingen er i Vadsø.

 

Kvalifikasjonskrav

For å være kvalifisert til stillingen må du ha

 • mastergrad innenfor relevant fagområde – lang og relevant erfaring i tillegg til bachelor kan kompensere for kravet om mastergrad.
 • erfaring fra offentlig forvaltning, gjerne fra miljøfeltet.
 • gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både skriftlig og muntlig
 • evnen til å håndtere uforutsigbarhet og konfliktsituasjoner
 • evnen til å prioritere og ta beslutninger

Som leder er det viktig at du har evnen til å samarbeide med andre, bygge relasjoner, engasjere, motivere og veilede ansatte.

For å bli ansatt må du kunne bli sikkerhetsklarert for nivå H (Hemmelig).

I tillegg ønsker vi at du har

 • erfaring med å lede andre
 • kjennskap til Troms og Finnmarks natur og geografi
 • kjennskap til motorferdsel, viltforvaltning, beitenæringene og arealforvaltning
 • kjennskap til samisk språk og kultur
 • Vi legger særlig vekt på personlig egnethet for stillingen, og vi tar også hensyn til hvordan du kan komplettere avdelingen for øvrig.

 

Vi tilbyr

Lønn som seksjonssjef i kode 1211, fra kroner 800 000,- til kroner 900 000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).

Hvis du kommer flyttende til Vadsø fra et annet sted i Norge, kan vi gi tilskudd til flytting og hjelpe deg med å finne et sted å bo.

Du får hyggelige kollegaer både i Vadsø og i Tromsø, og i tillegg sitter det 12 hyggelige nasjonalparkforvaltere i hele fylket. Stillingen vil kunne gi deg gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Som arbeidsgiver er vi opptatt av at du trives i jobb, utvikler deg og blir sett. Våre kjerneverdier er klokskap, omsorg og stolthet. Vi har aktive velferdsforeninger og jevnlig sosiale arrangementer.

Vi har fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det.

Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider. Du kan også lese mer om jobbsøkerprosessen hos oss og hvordan ansatte synes det er å jobbe hos oss her.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder.

Hos oss møter du kollegaer som driver med mange ulike aktiviteter, som kiting, padling, paintball, fotball, håndball, klatring, korps, kor, jakt og fiske, for å nevne noen. Vadsø byr på lett tilgjengelig friluftsliv og det er godt tilrettelagt for innendørsaktiviteter også.

I Vadsø har vi en ny og flott kino, ny kultursal, svømmehall og møtearenaer for den som er strikkeglad, vil spille bridge eller er glad i quiz. Sjekk ut kalenderen på vadsoby.com for å se hva som skjer.

I Vadsø kan du leve det gode liv, langt unna tidsklemma og kø.

Når du bor og jobber i Finnmark eller Nord-Troms, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 30.000,- i året, du får lavere personskatt og gratis barnehage.

Bruk «Nord-Norgekalkulatoren» for å regne ut hvor mye du kan spare på å flytte til Finnmark eller Nord-Troms.

 

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne!

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med miljødirektør Lisa Bjørnsdatter Helgason på telefon 41 60 87 72 eller e-post.

Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe hos oss.

 

Dette må du ha med i søknaden

Du må legge inn CV og skrive søknaden din i Jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen hos oss.

 

Offentlig søkerliste

Søkerlistene våre er offentlige. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta deg fra listen.

 

Positiv særbehandling

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din.

 

Om oss

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger, en stab og en kommunikasjonsenhet. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land – Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

 

Vi ønsker mangfold

Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

 

Spørsmål om stillingen

Lisa Bjørnsdatter Helgason
Miljødirektør
+4741608772
[email protected]

 

 

Søk stillingen

 

 

Del stillingen

Selskap

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Kontaktinfo

 • Lisa Bjørnsdatter Helgason
 • Tittel: Miljødirektør
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: +474160877

Lokasjon

 • Vadsø

Søknadsfrist

Januar 7, 2024