Søknadsfrist: 25.08.2022

 

Vil du bidra til et godt arbeidsmiljø og opprettholde en god beredskap i Sel kommune?

Sel brann- og redningsvesen er et deltidsbrannvesen bestående av to brannstasjoner, og er organisert med to avdelinger, forebyggende avdeling og beredskapsavdeling.

Ved beredskapsavdelingen er det ledig en 100 % stilling som avdelingsleder i kombinasjon med andre arbeidsoppgaver innenfor brannforebygging og administrasjon. Stillingen er spennende, omfattende og gir store muligheter for faglig og personlig utvikling. Leder beredskap inngår i brann- og redningsvesenets ledergruppe.

St.id. 261

Arbeidsoppgaver:

 • Administrativ, faglig og driftsmessig leder av beredskapsavdelingen
 • Ansvar for materiellanskaffelser, vedlikehold, operativt planverk og rutiner
 • Implementere og kvalitetssikre HMS-rutiner i den daglige driften
 • Være en del av ledergruppen i organisasjonen
 • Delta i felles overordnet vaktordning for Ottadalen
 • Være brannsjefens stedfortreder ved brannsjefens fravær

Stillingens ansvarsområde:

 • Ansvar for å lede beredskapsavdelingen
 • Sikre at avdelingen holder et faglig høyt nivå gjennom trening, øvelser og evalueringer.
 • Delegert personaloppgaver for egen avdeling, herunder oppfølging og veiledning av personalet
 • Budsjettansvar for egen avdeling
 • Budsjett og økonomirapportering
 • Oppfølging av beredskapslønn/timelister
 • Planlegge og utarbeide vaktlister
 • Ansvar for beredskapsmateriell

 

Kvalifikasjonskrav:

Kvalifikasjoner iht. brann- og redningsvesenforskriften § 42. Leder av beredskapsarbeidet:

Leder av beredskapsarbeidet skal ha gjennomført kurs i overordnet vaktberedskap og innsatsledelse, jf. forskriften § 44, innen to år fra ansettelse, og ha enten

a. universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå, eller

b. være kvalifisert som utrykningsleder heltid, jf forskriften § 41.

 • Førerkort min. kl. B og utrykningskjøring kode 160
 • Relevant erfaring fra nødetater som politi, helse, brann, forsvaret og andre operative yrker
 • Bosted i brannregionen ved vaktuker – hver 5. uke 
 • Fysisk og psykisk skikket

 

 Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bosted i nærheten av Otta Beredskapssenter eller Heidal brannstasjon. (5 min)
 • Kompetanse og erfaring innen brannforebygging
 • Kunnskap om og erfaring i kompetanseutvikling
 • Erfaring fra HMS-arbeid
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra budsjettarbeid og økonomirapportering
 • Førerkort kl. C

Søkere som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene, må forplikte seg til å ta manglende tilleggsutdannelse etter tilsetting.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å lede, motivere og ansvarlig gjøre ansatte og medarbeidere
 • Gode administrative egenskaper, systematisk, ryddig og samlende
 • Tenker langsiktig og gjør strategisk gode vurderinger og prioriteringer
 • Tydelig, motiverende og handlekraftig, med god operativ forståelse 
 • Lærevillig og prosessorientert
 • Kommunisere tydelig, enkelt og effektivt, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Ansvarsfulle og utviklende oppgaver i spennende prosjekter
 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med dyktige kolleger og ledere som gir deg muligheter
 • Et fleksibelt og sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode arbeidstids- og fleksitidsordning
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • IA-bedrift

Kontaktinformasjon:

Arne Reitan Sæther, brannsjef tlf. 91 51 01 01

 

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.

Vi gjør oppmerksom på at mottatt kopi av attester og vitnemål vil ikke bli returnert.