Besøk Porsgrunn i 2021: Det beste innen Porsgrunn, Norge turisme - Tripadvisor

Virksomhet for kultur og idrett, Porsgrunn kommune

Leder avdeling fritid

 

Virksomhet for kultur og idrett har som formål å legge til rette for et mangfoldig kulturtilbud som gjenspeiler befolkningen, og bidra til et godt samspill mellom profesjonelt og frivillig kulturliv. Oppdraget er forankret i Kulturlova og tilhørende meldinger og strategier. Virksomheten består av seks avdelinger; Kulturavdelingen, Filmsenteret Charlie, Ælvespeilet kulturhus, biblioteket, idrettsavdelingen samt avdeling Fritid.

Brenner du for positive fritidstilbud og kulturopplevelser for barn og ungdom?

Er du opptatt av betydningen av frivillighet og deltakelse i fellesskap?

Da ønsker vi deg med på laget!

Avdeling fritid har ansvar for:

Det kommunale kulturfritidstilbudet til ungdom, UngFritid, som i dag består av to fritidsklubber (Heistad og Stridsklev) og et ungdomshus (Bakgården ungdomshus i Meierigården i sentrum). Tjenesten er bemannet av 11 medarbeidere fordelt på 4,6 årsverk. 
Tjenesten for inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter og kulturopplevelser. Her ligger bl.a. ansvaret for Opplevelseskortet, Kontigentkassa og Onsdagsklubben (fritidsklubb for funksjonshemmede). Omfatter 1,8 årsverk fordelt på 4 medarbeidere.
I tillegg er kommunens Frivilligsentral organisert inn under avdelingen, med en stilling som daglig leder.

Se mer info om tilbudet på våre nettsider her.

Søknadsfrist: 16.01.2022

Arbeidsgiver: Porsgrunn kommune

Stillingstittel: Leder

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Webcruiter-ID: 4458023787

 

Arbeidsoppgaver

Som leder for avdeling Fritid er du ansvarlig for: 

Ledelse, administrasjon og daglig drift av tjenestene 
Økonomistyring med budsjett og regnskapsansvar
Personaloppfølging og -utvikling, med tilrettelegging for godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima.
Det faglige innholdet i tjenestene.
Utvikling av tjenestene i tråd med samfunnets og brukernes behov.
Oppfølging av igangsatte utviklingsprosjekter, herunder igangsatt utvikling av tilbudet innenfor UngFritid, samt etablering av en «digital aktivitetsoversikt».
Samarbeid internt og eksternt med aktører som jobber med tjenestens målgrupper for å sikre et helhetlig tilbud.

Kvalifikasjoner

Minimum 3-årig relevant høyere utdannelse
Fortrinnsvis ledererfaring, herunder erfaring med personalansvar
Relevant arbeidserfaring
Godt engasjement og forståelse for betydningen av kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge
Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjonsevner og relasjonsbyggende  egenskaper
Trygg og tydelig, med beslutnings- og gjennomføringsevne
Positiv, med evne til å involvere og skape engasjement
Proaktiv med evne til omstilling og nytekning

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Det forventes fleksibilitet i forhold til arbeidstid da deler av tjenesten er åpen på ettermiddag/kveld.

Vi tilbyr

En interessant, utfordrende og meningsfylt jobb med gode utviklingsmuligheter
En sentral rolle i utviklingen av kulturbyen Porsgrunn
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og personalordninger
Porsgrunn kommune jobber for å fremme et Inkluderende Arbeidsliv

 

 

Kontaktinformasjon

Mariann Eriksen, Virksomhetsleder
 950 51 818

 

Porsgrunn kommune er en god kommune å bo og jobbe i, synes vi. Vi kan tilby spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i en kommune som er i utvikling. Kommunen vår er passe stor til at akkurat du har påvirkningskraft, samtidig som du lærer mye nytt. Vi har ca. 37.000 innbyggere og er ca. 3.000 ansatte, noe som gjør oss til den desidert største arbeidsgiveren i Porsgrunn, og en av de største arbeidsgiverne i Vestfold og Telemark. Oppdraget vårt er å levere gode tjenester, være en god samfunnsutvikler og arbeide for videre vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidere løser vi dette viktige samfunnsoppdraget. Vi gir deg utfordringene, vi gir deg mulighet til mestring og stolthet. Vi tror at du vil sette spor etter deg hos oss. Vil du være med?

Porsgrunn kommune ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanse.  Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.

I tillegg gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet, jf. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Porsgrunn kommune vil varsle søkere som har bedt om å bli unntatt fra offentlig søkerliste hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.

 

 

Del stillingen

Selskap

Porsgrunn kommune

Kontaktinfo

  • Mariann Eriksen
  • Tittel: Virksomhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 950 51 818

Lokasjon

  • Porsgrunn

Søknadsfrist

Januar 16, 2022