Bamble videregående skole

Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi skaper verdi for framtida, og har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging.

 

 

Ledende renholder – Bamble vgs

 

Bamble videregående skole er fysisk sammenslått fra august 2023, der en stor del av skolen er nybygg fra samme tid. Vi har ca 400 elever, og ca 90 ansatte.

 

Om stillingen

 • 100% fast stilling
 • stillingen har ikke personalansvar
 • tiltredelse fra 1. mai 2024, eller snarest etter den dato.
 • arbeidssted: Bamble videregående skole
 • arbeidstid: 06.00-13.30

 

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • renholdsfaglig oppfølging ihht INSTA 800
 • delta i daglig og periodisk renhold
 • koordinere ressursbruk
 • utarbeidelse og oppfølging av digitale renholdsplaner
 • skaffe vikarer
 • opplæring av vikarer
 • planlegging av periodisk renhold- og hovedrengjøring
 • innkjøp og lagerstyring
 • avvik- og kvalitetsoppfølging
 • oppfølging og administrasjon av EcoOnline stoffkartotek
 • delta i faglige nettverk i fylkeskommunen
 • andre oppgaver, etter avtale

 

Kvalifikasjoner

 • fagbrev som renholdsoperatør
 • relevant erfaring fra moderne, profesjonelt renhold
 • gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

 

Personlige egenskaper

 • ønsker å være ledende renholder ved skolen
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • har praktisk erfaring fra profesjonelt renhold
 • har gode lederegenskaper
 • har motivasjon og tar initiativ
 • er fleksibel, løsningsorientert og serviceinnstilt
 • har evne til å prioritere blant oppgaver i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • er tydelig og nøyaktig
 • er positiv og sprer god energi rundt deg
 • arbeider systematisk og effektivt

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

 

Vi tilbyr

 • et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
 • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i skole, krever vi godkjent politiattest av nyere dato (ikke elder enn tre måneder) jfr. Opplæringslova. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

 

Søke stilling

Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema. Vitnemål og attester tar du med til et eventuelt intervju. Ved søknadsfristens utløp blir det utarbeidet en offentlig søkerliste. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes jf Offentleglova § 25. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon som bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

 

Bamble videregående skole

I Telemark fylkeskommune består sektor for utdanning, folkehelse og tannhelse av seksjonene Kompetanse og inkludering, Skoleutvikling og folkehelse, PPT, OT og alternative opplæringsarenaer, og Tannhelse, samt en rekke virksomheter.

Sektoren ledes av fylkessjef for utdanning, folkehelse og tannhelse. Hver av de fire seksjonene har sin seksjonsleder.
Det er i hovedsak hovedutvalg for utdanning, folkehelse og tannhelse som har ansvar for politikkområdene som denne sektoren håndterer.

 

Om stillingen

Arbeidssted: Bamble videregående skole
Søknadsfrist: 23.04.2024

 

Spørsmål om stillingen

Nils Roger Nordbach
Avdelingsleder administrasjon
E-post
91607888

Del stillingen

Selskap

Telemark fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Nils Roger Nordbach
 • Tittel: Avdelingsleder administrasjon
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 91607888

Lokasjon

 • Stathelle

Søknadsfrist

April 23, 2024