Tettstader med lokale kvalitetar og særpreg - Sogndal Venstre

 

Landbruksrådgjevar Samfunn og næring

Vi søker deg som kan utøve god forvaltning med driv, engasjement og lidenskap for landbruket. Du vil bli sakshandsamar i eit utvida arbeidsfellesskap med engasjerte og godt kvalifiserte medarbeidarar, som dekker ulike fagområde knytt til stillinga.

 

Søknadsfrist 18.05

 

Sogndal kommune 

Velkommen til fagre Sogn! Her kan du kombinere ei spanande karriere med eit liv i frisk luft og fantastiske omgjevnadar.
Sogndal kommune vart etablert 01.01.2020 etter kommunereforma. Det er ca. 12.000 innbyggjarar i kommunen, i tillegg er vi vertskommune for over 3.000 studentar gjennom studieåret. Sogndal er regionsenteret i Sogn. Kommunen har om lag 1150 medarbeidarar. Kvar dag leverer me gode tenester i tråd med innbyggjarane og næringslivet sine behov. Me har sett oss som mål å vere ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innan reiseliv, unike kompetansemiljø og innovasjon.

 

 

Del stillingen

Selskap

Sogndal kommune

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon pr utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Sogndal

Søknadsfrist

Mai 18, 2021