Undervisningsstilling i mekaniske fag

 

 

Laksevåg og Bergen maritime vgs har 80 tilsette og omlag 410 elevar. Skulen har totalt 27 klasser med tilbod innan bygg- og anleggsteknikk, elektro- og datateknologi, elektro- og datateknologi med spesiell studiekompetanse og teknologi- og industrifag. Innanfor teknologi- og industrifag tilbyr skulen industriteknologi, brønnteknikk, kjemiprosess og laboratoriefag og maritime fag. Skulen er lokalisert i Bergen sentrum og på Minde.

Ved skulen er følgjande stilling ledig frå 1. august 2024:

200% fast stilling som faglærar i mekaniske fag .

Vi søkjer etter kandidatar som har mekanisk bakgrunn.

Ved tilsetjing vil det bli lagt vekt på personlege eigenskapar.

 

 • Søknadsfrist: 01.04.2024
 • Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune
 • Stad: Bergen,
 • Stillingstittel: Undervisningsstilling i mekaniske fag
 • Stillingar: 2
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Tilsetjingsform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4780851588
 • Startdato: 01.08.2024

 

Arbeidsoppgåver

Undervisning på vg1 teknologi- og industrifag og vg2 industriteknologi

 

Kvalifikasjonar

 • Mekanisk bakgrunn med fagbrev.
 • Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jf opplæringslova.
 • Ved manglande pedagogisk og/eller fagleg kompetanse vil det bli lagt til rette for etterutdanning.

 

Personlege eigenskapar

 • Du bidreg til å skape gode relasjonar, både til elevar og kollegaer
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Sjølvstendig
 • Fleksibel
 • Liker å arbeide med ungdom

 

Vi tilbyr

 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • For stillinga gjeld løns- og arbeidsvilkår fastsett i lov- og avtaleverk.

 

Andre opplysningar

Det er eit vilkår om godkjend politiattest for å bli tilsett i vidaregåande skule.

Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk.
Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.
Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

 

Adresse:Odd Frantzens Square 6, Vestre Strømkaien 19, 5008 Bergen, Norge

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Geir Jakobsen
avdelingsleiar
Telefon:92280836

 

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Geir Jakobsen
 • Tittel: Avdelingsleiar
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 922 80 836

Lokasjon

 • Bergen

Søknadsfrist

April 1, 2024