Kantinestyrar

 

LAK – LAKSEVÅG OG BERGEN MARITIME VGS, Vestland fylkeskommune

Laksevåg og Bergen maritime vgs har 80 tilsette og omlag 410 elevar. Skulen har totalt 27 klasser med tilbod innan bygg- og anleggsteknikk, elektro- og datateknologi, elektro- og datateknologi med spesiell studiekompetanse og teknologi- og industrifag. Innanfor teknologi- og industrifag tilbyr skulen industriteknologi, brønnteknikk, kjemiprosess og laboratoriefag og maritime fag. Skulen er lokalisert i Bergen sentrum.

Ved skulen er følgjande stillingar ledig frå 1. juni 2024:

 • 100% fast stilling som kantinestyrar.
 • Vi søkjer etter kandidatar med relevant fagbrev som liker å arbeide med ungdom.
 • Ved tilsetjing vil det bli lagt vekt på personlege eigenskapar.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 07.04.2024
Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune
Stad: Bergen,
Stillingstittel: Kantinestyrar
Stillingar: 1
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4786676308

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for drift av kantinen.
 • Bestilling av varer.

Kvalifikasjonar

 • Relevant fagbrev.
 • Erfaring frå arbeid i kantine/storkjøkken.
 • Gode norskkunnskapar

Personlege eigenskapar

 • Du bidreg til å skape gode relasjonar, både til elevar og kollegaer
 • Du er en god rollemodell
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Sjølvstendig
 • Fleksibel
 • Liker å arbeide med ungdom

Vi tilbyr

 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • For stillinga gjeld løns- og arbeidsvilkår fastsett i lov- og avtaleverk.
 • Arbeidstid frå kl 0630 – 1400.
 • 100% stilling men 89% lønn sidan stillinga følger skoleruten.

Andre opplysningar

Det er eit vilkår om godkjend politiattest for å bli tilsett i vidaregåande skule.
Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk.
Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

 

Søk på stillinga her.

 

Adresse: Odd Frantzens plass 6, 5008 Bergen, Norge

Kontaktinformasjon

Eirik Ørn, leiar administrasjon
Telefon:  924 89 911

 

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Eirik Ørn
 • Tittel: Leiar administrasjon
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Telefon :924 89 911

Lokasjon

 • Bergen

Søknadsfrist

April 7, 2024