Faglærer

 

LAK – Avd. TIP, Vestland fylkeskommune

Søknadsfrist: 18.11.2022
Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune
Stillingstittel: Faglærer
Stillingar: 1
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4570785284

Arbeidsoppgåver

Undervisning i teknologi og industrifag

Kvalifikasjonar

Mekanisk bakgrunn
Personlege eigenskapar
Gode kommunikasjonsevner
Gode samarbeidsevner
Strukturert
Sjølvstendig
Fleksibel
Liker å arbeide med ungdom

Vi tilbyr

Gode forsikrings- og pensjonsordningar
For stillinga gjeld løns- og arbeidsvilkår fastsett i lov- og avtaleverk.

Andre opplysningar

Det er eit vilkår om godkjend politiattest for å bli tilsett i vidaregåande skule.

Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk.
Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

 

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Geir Jakobsen, avdelingsleiar
922 80 836

 

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

 

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

  • Geir Jakobsen
  • Tittel: Avdelingsleiar
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 922 80 836

Lokasjon

  • Bergen

Søknadsfrist

November 18, 2022