Sigdal kommune Oppvekst

Oppvekst søker etter

Lærere

 

Har du lyst til å jobbe i en skole som har fokus på trygt og godt skolemiljø, inkludering, tilpasset opplæring og pedagogisk bruk av digitale verktøy i undervisningen? Da må du søke på jobb som lærer i Sigdal!

I Sigdal har vi ledige lærerstillinger i grunnskolen fra og med 1. august 2024, både faste stillinger og vikariater. Stillingene vil kunne være knyttet til en eller flere av skolene våre.

Sigdal har tre barneskoler; på Nerstad, i Prestfoss og i Eggedal, og en ungdomsskole i Prestfoss, med til sammen ca 350 elever. Barneskolene drives fådelt, med basestruktur eller trinnvis sammenslåing. Ungdomsskolen samler elever fra hele kommunen, og er geografisk sentralt plassert i Prestfoss.

Sigdal kommune har som målsetting å være en skapende kommune med vekt på nytenkning og entreprenørskap. I skolene legger vi vekt på tilpasset opplæring, inkluderende læring, trygt og godt skolemiljø, og et godt skole-hjemsamarbeid. Vi har miljøveiledere ved alle skolene. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår pedagogiske bruk av digitale verktøy i undervisningen og vurderingsarbeidet, og har IKT-veiledere ved hver av skolene våre.

Kommunen har nært samarbeid om interkommunale tjenester som PPT, Voksenopplæring og barnevern med Modum og Krødsherad. Vi har også et samarbeid om blant annet IKT-tjenester med andre kommuner i Kongsbergregionen.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Undervisning tilpasset den enkelte skoles behov
Kontaktlærer eller faglærer for klasser, grupper og enkeltelever.
Planlegge, gjennomføre og vurdere variert og framtidsrettet opplæring av høy kvalitet og med god progresjon.
Bidra til skolens utviklingsarbeid og i lærerteam ved skolene.

Kvalifikasjoner:

Godkjent pedagogisk utdanning tilpasset skoleslaget og god kunnskap om Kunnskapsløftet LK-20.

Spesifiser utdanning og antall studiepoeng i søknaden, og fortell om undervisningskompetanse om du har dette. I tillegg er det positivt om du kan vise til praksis fra nye varierte arbeidsmåter, vurderingsformer og skoleutvikling.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk:

Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Politiattest:

For ansettelse i skolen kreves gyldig politiattest. Ikke eldre enn 3 måneder gammel attest fremlegges før tilsetting, jfr. Opplæringslovens § 10-9 og forskrift 15. (Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal ikke legges ved søknaden!)

Søknad:

Søkere må gi opplysninger i søknaden hvilke(t) skoleslag de ønsker å søke stilling i. Ønskes en bestemt skole, kan det også avmerkes. Legg ved CV. Denne utlysningen gjelder for de stillinger som måtte bli ledige for skoleåret 2024-2025, med oppstart 1. august 2024. Sigdal kommune kan være behjelpelig med å skaffe medarbeiderne barnehageplass. Vi ønsker deg velkommen som søker til Sigdalskolen – en skole i utvikling!

Ved ønske om unntatt offentlighet av søknaden forbeholder Sigdal kommune seg retten til å vurdere om dette kan gjøres, jfr. Offentlighetsloven §25. Sigdal kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

 

Søk på stillingen her.

 

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

Søknadsfrist: 01.03.2024

Tiltredelse: 01.08.2024

Arbeidssted: Skolene i Sigdal

 

Kontaktpersoner:

Anne Hilde Fragått – Prestfoss skole

tlf: 909 62 380

Anne Line eidal

mob: 97782049

Hanne Bredde Vig

tlf: 415 13 702

Irene U. Wærsted

mob: 48062387

Toril Ebbesberg

mob: +47 92868648

Tove-Margrethe Brox

tlf: 917 79 724

 

Hjemmeside:
www.sigdal.kommune.no
Adresse: Borgestubakken 2 3350 Prestfoss

 
Sigdal kommune Oppvekst

Gøy på landet, men bare en time fra byen
Prestfoss, Sigdals kommunesenter, ligger en times tid unna Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Med bil kommer du deg til Oslo på halvannen time, eller du kan ta toget fra Hokksund. Sigdals beliggenhet gjør kommunen til et tilgjengelig område.

Drømmen om det gode liv i Kunstnerdalen
Drømmer du om å bo landlig, med god plass rundt deg? Omgivelsene i Sigdal inspirerte kunstnere som Theodor Kittelsen og Christian Skredsvig så mye at de begge valgte å bosette seg her. Husene deres her i Kunstnerdalen er åpne for besøk i sesong.

En del av Kongsbergregionen
Sigdal er en del av Kongsbergregionen. Regionsamarbeidet skal styrke regionen som en bærekraftig, attraktiv og konkurransedyktig region. Sammen er vi store nok.

Bo rimeligere
Sammenlignet med byene, får du mye husrom for pengene i Sigdal. Du kan få enebolig med romslig tomt og suveren utsikt til samme pris som en liten leilighet i hovedstaden. I Sigdal finnes det ledige tomter for de som ønsker å bygge.

Verdens beste treningssenter rett utenfor døra
Her er skog, elv, fjord og fjell – alt lett tilgjengelig for deg som liker å bruke naturen til trening eller rekreasjon. Det er ikke uten grunn at Sigdal er landets femte største hyttekommune, med Norefjell og Haglebu som to av de mest kjente områdene.

Fyll fritiden med det som gir deg glede og energi
I Sigdal er det et rikt tilbud med fritidsaktiviteter. Er du av den eventyrlystne typen, kan du bli med Sigdal Aktiv på Norges morsomste elverafting. Eller hva med å suse av gårde i gokart hos Sigdal Motorsenter?

Det er flere idrettslag i kommunen, kor, korps og 4H-klubber. Slike aktiviteter har vi takket være godt samhold og dugnadsånd. I Sigdal får du muligheten til å påvirke og bidra til at kommunen skal fortsette å være et trygt sted å bo og vokse opp.

 

Del stillingen

Selskap

Sigdal kommune

Kontaktinfo

 • Anne Hilde Fragått
 • Tittel: Prestfoss skole
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: 909 62 380
 • Anne Line Eidal
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: 97782049
 • Hanne Bredde Vig
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: 415 13 702
 • Irene U. Wærsted
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: 48062387
 • Toril Ebbesberg
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 92868648
 • Tove-Margrethe Brox
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: 917 79 724

Lokasjon

 • Prestfoss

Søknadsfrist

Mars 3, 2024