Oppvekst

 

Lærerstillinger 01.08.2020

 

I skolenes kvalitetsplan «Den gode skole – en skole for framtida» er trygghet, inkludering og mestring sentrale begreper.

Fra 01.08.2020 har Sigdal kommune et antall ledige lærerstillinger i grunnskolen, både faste og vikariater. Stillingene vil kunne være knyttet til flere av skolene våre og på alle trinn og fagområder.

Sigdal kommune satser på pedagogisk bruk av digitale verktøy i undervisningen, både for å øke elevenes læring og som et redskap i vurderingsarbeidet.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Undervisning tilpasset den enkelte skoles behov
Faglærer/spesialundervisning for klasse, gruppe og enkeltelever
Planlegge, gjennomføre og vurdere variert og framtidsrettet opplæring av høy kvalitet og med god progresjon
Inngå i og bidra i skolens utviklingsarbeid og lærerteam ved skolene

Kvalifikasjoner:

Du bør ha godkjent pedagogisk utdanning og kunnskap om læreplanverket (spesifiser utdanning og antall studiepoeng i søknaden, og si gjerne litt om undervisningskompetanse). I tillegg er det positivt om du kan vise til praksis fra nye varierte arbeidsmåter, vurderingsformer og skoleutvikling. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk:

Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Politiattest:

For ansettelse i skolen kreves gyldig politiattest. Ikke eldre enn 3 måneder gammel attest fremlegges før tilsetting, jfr. Opplæringslovens § 10-9 og forskrift 15. (Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal ikke legges ved søknaden!)

Søknad:

Søkere må merke av i søknaden hvilke(t) skoleslag de ønsker å søke stilling i. Ønskes en bestemt skole, kan det også avmerkes. Legg ved CV. Denne utlysningen gjelder for de stillinger som måtte bli ledige for skoleåret 2020/21, med oppstart 1. august 2020. Sigdal kommune kan være behjelpelig med å skaffe medarbeiderne hus og barnehageplass. Vi ønsker deg velkommen som søker til Sigdalskolen – en skole i utvikling!

Ved ønske om unntatt offentlighet av søknaden forbeholder Sigdal kommune seg retten til å vurdere om dette kan gjøres, jfr. Offentlighetsloven §25. Sigdal kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid  Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist:  14.02.2020

 

Tiltredelse:  01.08.2020

Arbeidssted: Nerstad skole, Prestfoss skole, Sigdal ungdomsskole og Eggedal skole

 

Kontaktpersoner:

Susanne Taalesen tlf: 32171400 mob: 41586051

 

Hjemmeside:
www.sigdal.kommune.no

Sigdal kommune, med ca. 3.500 innbyggere og 4500 hytter, ligger midt i Buskerud, med 6 mil i ulike retninger til Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Kommunen har et godt utbygd privat barnehagetilbud og gode oppvekstsvilkår, et rikt organisasjons- og kulturliv og gode muligheter for friluftsliv hele året. Vi vil være en resultatretta, åpen og serviceinnstilt organisasjon som utvikler kreative medarbeidere. Sigdal kommune er en MOT kommune.

Del stillingen

Selskap

Sigdal kommune

Kontaktinfo

  • Susanne Taalesen
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: 32 17 14 00 mob: 415 86 051

Lokasjon

  • Prestfoss

Søknadsfrist

Februar 14, 2020