Ledige lærerstillinger på barnetrinnet skoleåret 2022/2023

 

Vi planlegger skoleåret 2022/2023 på barnetrinnet og har flere ledige stillinger, både faste og midlertidige av ulik lengde og stillingsprosent, fra 1. august 2022 (2.gangsutlysning).

I Gran kommune har vi sju barneskoler som ligger spredd rundt i hele kommunen. Skolene våre er av ulik størrelse, fra små fådelte til store med paralleller. Alle skolene har flotte uteområder i landlige omgivelser og det er godt tilrettelagt for varierte læringsaktiviteter. Skolene våre er godt i gang med fagfornyelsen og arbeidet med overordnet del og læreplanene vil fortsette i de kommende skoleårene.

Gran kommune har en godt etablert veiledningsordning for nyutdannede lærere.

Vi i Gran kommune ser etter deg som deler verdiene våre

Er du raus med smilene, både overfor kolleger, elever og foreldre som du skal samarbeide med?
Er du proff og har relevant kompetanse til jobben?
Er du praktisk og har evnen til å se løsninger i møte med utfordringer?

I tillegg til at du er raus, proff og praktisk, ser vi etter deg som

– er utdannet som allmennlærer/grunnskolelærer
– har godkjent undervisningskompetanse i matte, engelsk eller norsk
– jobber for at alle elever skal oppleve læring og mestring i skolehverdagen
– er utviklingsorientert
– er en god og robust klasseleder
– har høy relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner
– er fleksibel og omgjengelig med godt humør

Vi trenger også deg som har undervisningskompetanse i musikk og kunst og håndverk. Du må kunne jobbe som kontaktlærer.

I vår vurdering av søkere vektlegger vi utdanning, praksis og egnethet.

Ved å jobbe hos oss vil du

– bli en del av et arbeidsfellesskap med engasjerte og kompetente kolleger som er opptatt av utvikling
– få gode pensjons- og forsikringsordninger
– få lønn etter kommunal avtale
– ved arbeidssted Bjoneroa skole vil det være mulighet for rekrutteringstillegg

Informasjon til deg som søker

Vi oppfordrer deg til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside, og vi ber om at du som søker oppgir referanser fra tidligere arbeidsforhold.

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema. Du må også legge fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 27.04.22

 

Vår ref1983

Fakta

Selskap Gran kommune

Stilling Adjunkt

Stillingstype Fast ansatt

Lokasjon Grunnskolen

 

Kontakter

Hilde Laderud, Enhetsleder skole
[email protected]
Mobil   996 41 052

 

Gran på Hadeland har ca.13600 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen er i vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

 

Del stillingen

Selskap

Gran kommune

Kontaktinfo

  • Hilde Laderud
  • Tittel: Enhetsleder skole
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 996 41 052

Lokasjon

  • Gran

Søknadsfrist

April 27, 2022