Gratangen kommune har 1150 innbyggere og ligger i Sør-Troms, 35 km fra Narvik og 80 km fra Harstad. Gratangen er en aktiv kystkulturkommune med godt utbygd skole og barnehagetilbud. Rikelige muligheter for fritids- og friluftsliv.

GRATANGEN – ET STED Å BLI GLAD I

 

Lærer ved Gratangsbotn skole

 

Kort om stillingen

Ledig100% fast lærerstilling ved Gratangsbotn skole i hovedsak 1.-4. trinn.
Gratangsbotn skole er en fådelt 1-10 skole med ca. 50 elever. Gratangsbotn skole har fokus på faglig utvikling, lærings- og klassemiljø, trivsel og lokalmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Som lærer må du sørger du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Planlegger og leder elevenes læring.
 • Bidrar til godt samarbeide med foreldre. Deltar og bidrar i et lærende fellesskap på skolen
  og samarbeider med andre faginstanser
 • Undervisning på flere alderstrinn og kontaktlæreroppdrag må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • Lærerutdanning med godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen.
 • Er tydelig og trygg klasseleder som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelser.
 • Har interesse for og erfaring med digitale læringsverktøy for å fremme elevers læring.
 • Fullført pedagogisk utdanning.
 • Vi ønsker søkere med undervisningskompetanse i flere fag.

Politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Engasjement og vilje til å skape en helhetlig og inkluderende skole med gode læringsresultater og et positivt læringsmiljø.
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter med evne til å skape og opprettholde gode relasjoner til elever, foresatte, kollegaer og øvrige samarbeidspartnere.
 • Personlig egnethet og felksibilitet vil også bli vektlagt.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere, dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god nork muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • Et positivt og inkluderende kollegium.
 • En utfordrende og interessant stilling med muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk.
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse / kommunal landspensjonskasse (KLP).

Nærmere opplysning

 • Vitnemål og attester tas med på intervju.
 • Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.
 • Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova § 25).

 

Søknadsfrist 09.08.20

 

Vår ref257
Merk søknad

Fakta

Selskap Gratangen kommune
Stilling Lærer
Stillingstype Fast ansatt
Lokasjon Gratangsbotn skole

 

Kontakter

Steinar Ellefsen, Rektor
[email protected]
Mobil  464 49 030  Arbeid  484 00 022

Gro Saltvik-ØvergårdSektorleder oppvekst og kultur
[email protected]
Mobil  948 09 025  Arbeid  77 02 18 00

 

 

 

Del stillingen

Selskap

Gratangen kommune

Kontaktinfo

 • Gro Saltvik-Øvergård
 • Tittel: Sektorleder oppvekst og kultur
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Mobil 948 09 025 Arbeid 77 02 18 00
 • Steinar Ellefsen
 • Tittel: Rektor
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Mobil 464 49 030 Arbeid 484 00 022

Lokasjon

 • Gratangen

Søknadsfrist

August 9, 2020