Lærar i spansk og engelsk

 

HAF – HAFSTAD VGS, Vestland fylkeskommune

Søknadsfrist: 19.06.2022
Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune
Stad: FØRDE
Stillingstittel: Lærar
Stillingar: 1
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4532827305

Arbeidsoppgåver

 • Undervisning i opp til 100% stilling
 • Må eventuelt kunne ta på deg kontaktlærarfunksjon

Kvalifikasjonar

 • Undervisningskompetanse i spansk og engelsk.
 • Det er ein fordel å ha undervisningskompetanse i fleire fag
 • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)
 • Den som skal tilsetjast i vidaregåande skule må leggje fram godkjent politiattest

Personlege eigenskapar

 • Evne til å bygge gode relasjonar med elevar og kollegaer
 • Motivert for å vere med å drive undervisningsmetodar framover med fokus på elevane sitt læringsutbytte
 • Ser verdien – og har evne til kollektiv læring og profesjonsutvikling
 • Er kreativ og kan jobbe sjølvstendig
 • Bidreg til å nå lokale, fylkeskommunale og statlege målsettingar og føringar
 • Fungere i rolla som kontaktlærar

Vi tilbyr

 • Løn etter gjeldande regulativ
 • Vanlege fylkeskommunale tilsetjingsvilkår
 • Prøvetid på 6 månader

 

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Inger Karin Oppedal, Pedagogisk leiar
415 30 876

Nina Bygstad, rektor
950 86 910

 

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

 

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Inger Karin Oppedal
 • Tittel: Pedagogisk leiar
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 415 30 876
 • Nina Bygstad
 • Tittel: Rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 950 86 910

Lokasjon

 • Førde

Søknadsfrist

Juni 19, 2022