Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi skaper verdi for framtida og utvikler fylket gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging.

 

Lærer matematikk og naturfag – Fast undervisningsstilling

 

Skogmo videregående skole har fra snarest ledig 80 % fast stilling og 10% vikariat, totalt 90%.

Stillingstype:  Fast
Stillingsstørrelse: Deltid
Søknadsfrist: 25.10.2023

Kvalifikasjoner

Vi ønsker kollegaer som:

 • Det er nødvendig med minimum 60 studiepoeng i de fagene man underviser i, samt tilstrekkelig formell pedagogisk kompetanse jf. Opplæringsloven.
 • har solid pedagogisk og faglig bakgrunn i matematikk og naturfag
 • Det forventes også at du har god digital-pedagogisk kompetanse. Dette innebærer at du ser muligheter i ny teknologi, er motivert for å prøve ut nye digitale læremidler og aktivt utnytte fylkeskommunens IT-løsninger i læringsarbeidet ditt. 

Egenskaper

Vi ønsker ansatte som:

 • liker å jobbe med ungdom og voksne
 • har ferdigheter til å skape et trygt og godt læringsmiljø
 • har gode samarbeidsevner
 • er fleksibel, strukturert, systematisk, initiativrik og har endringsvilje
 • har gode kommunikative ferdigheter

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at sektortilhørighet, stilling, arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr

 • en spennende og dynamisk arbeidsplass på en yrkesfaglig videregående skole
 • tarifflønn
 • Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Utdanningstilbud:

– Bygg- og anleggsteknikk

– Elektrofag

– Teknologi og industrifag

– Helse- og oppvekst

– Opplæring i kriminalomsorgen

– Voksenopplæring

Nøkkelopplysninger:

Arbeidssted Kjørbekkdalen 11

Stillingstype Fast

Stillingsstørrelse Deltid

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist: 25.10.2023

 

Spørsmål om stillingen

Stian Nordkvelle, Avdelingsleder undervisning
Mobil: 97317935

 

Skogmo videregående skole

Skogmo videregående skole er en av 21 videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommune, med omlag 1000 elever og 170 ansatte.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

 

Del stillingen

Selskap

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.vtfk.no/

Kontaktinfo

 • Stian Nordkvelle
 • Tittel: Avdelingsleder undervisning
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 973 17 935

Lokasjon

 • Skien

Søknadsfrist

Oktober 25, 2023