Lærar engelsk

 

 

Arna vidaregåande skule er ein tradisjonsrik og moderne skule i Arna med omlag 300 elevar fordelt på fem utdanningsprogram. Desse programma er bygg-og anleggsfag, helse-og oppvekstfag, medium-og kommunikasjon, studiespesialiserande og medieproduksjon og informasjonsteknologi. Skulen held til på idylliske Garnes, med fjordutsikt mot Knarvik og Osterøy. Skulen vart rehabiltert i 2018 og framstår som heilt ny. Frå hausten 2023 har skulen ledig stilling som engelsklærar. Stillingstorleik vil bli på minst 80%

 

 • Søknadsfrist: 04.06.2023
 • Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune
 • Stillingstittel: Lærar engelsk
 • Stillingar: 1
 • Heiltid/Deltid: Deltid
 • Tilsetjingsform: Fast
 • Stillingsprosent: 80
 • Webcruiter-ID: 4653491971

 

Arbeidsoppgåver

Undervise i engelsk på yrkesfagavdelinga og innanfor dei studieførebuande utdanningsprogramma

 

Kvalifikasjonar

Formelle kvalifikasjonar som lærar i engelsk. Minimum 60 studiepoeng i faget. Gjerne med fordjupning i faget på bachelor – eller masternivå

 

Personlege eigenskapar

Samarbeider godt med kolleger, foreldre og elevar

Tek omsyn til at elevane er ulike, og at dei er i ein utviklingsprosess både sosialt og fagleg.

Reflekterer rundt eigen praksis og ynskjer å utvikle den vidare

 

Vi tilbyr

Tilsetne fordjupinting på fylkeskommunale vilkår

Gode kolleger og godt elevmiljø

Liten skule i fine naturomgjevnader.

Fridom til å arbeide utforskande for å utvikle eigen praksis

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Svein Arne Nybø
ass. rektor
 Telefon:90266798

 

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Svein Arne Nybø
 • Tittel: ass. rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 90266798

Lokasjon

 • Bergen
 • Indre Arna

Søknadsfrist

Juni 4, 2023