Akershus tre 2

 

Klikk på aktuell utlysing under:

 

Buskerud fylkeskommune
Lærer elektrofag
Numedal videregående skole, Buskerud fylkeskommune
Webcruiter-ID: 4781572018
Nore
Publisert: 15.03.2024
Søknadsfrist: 08.04.2024

 

Buskerud fylkeskommune
Norsklærer
Numedal videregående skole, Buskerud fylkeskommune
Webcruiter-ID: 4784131845
Nore
Publisert: 15.03.2024
Søknadsfrist: 08.04.2024

 

Buskerud fylkeskommune
Elevveileder
Numedal videregående skole, Buskerud fylkeskommune
Webcruiter-ID: 4783547809
Nore
Publisert: 15.03.2024
Søknadsfrist: 08.04.2024

 

Buskerud fylkeskommune
Lærer realfag
Numedal videregående skole, Buskerud fylkeskommune
Webcruiter-ID: 4784059253
Nore
Publisert: 15.03.2024
Søknadsfrist: 08.04.2024

 

Buskerud fylkeskommune
Kantinemedarbeider
Numedal videregående skole, Buskerud fylkeskommune
Webcruiter-ID: 4782939202
Nore
Publisert: 15.03.2024
Søknadsfrist: 08.04.2024

 

Buskerud fylkeskommune ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape gode tjenester til våre innbyggere.

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.

Buskerud fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Del stillingen

Selskap

Buskerud fylkeskommune

Lenke til firma

https://bfk.no/

Kontaktinfo

  • Tine Alfredsen
  • Tittel: Numedal vgs adm. Leder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Telefon: +479 75 43884

Lokasjon

  • Nore

Søknadsfrist

April 8, 2024