LÆRER 100 % FAST STILLING

 

Søknadsfrist 18. september 2023

 

100 % fast lærerstilling er ledig for snarlig tiltredelse ved Leka barne- og ungdomsskole.

Ved fast tilsetting tilbys kr 100 000 mot bindingstid på to år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000.

Kompetanse:

Vi søker primært lærer med undervisningskompetanse for småtrinn, men ser gjerne at også andre grunnskolelærere søker. For å bli fast tilsatt er det imidlertid krav om godkjent utdanning.

Personlige egenskaper:

Du må ha evnen til å se hver enkelt elev samtidig som du ser elevene som en gruppe som skal fungere godt sammen og styrke hverandre. Det er viktig at du knytter hver enkelt elev sine evner, interesser og behov til utviklingsplan og utviklingsveiledning. Det er også viktig at du holder deg oppdatert på ny tilgjengelig kunnskap og forskning på fagfeltet.

Det legges vekt på personlig egnethet.

Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som jobber i skolen.

Vi tilbyr:

  • Du blir en del av et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
  • Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens retningslinjer.
  • Hjelp til å finne bolig.
  • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.

Søknad:

Send oss søknad vedlagt CV og referanser.

Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidater.

Spørsmål rettes til rektor Jon Einar Kristensen

[email protected]

Telefon 947 89 169

Søknadsfrist 18. september 2023.

Søknad sendes til [email protected]

Leka barne- og ungdomsskole er en femdelt 1-10 skole. Skolen har fokus på positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Leka barne- og ungdomsskole er en MOT-skole.

  • Skolelunsj serveres i kantina med variert mat tre dager i uken.
  • ITs Learning og Visma Flyt Skole brukes som hhv. læringsplattform og informasjonskanal til elever og foresatte.
  • Vi har svømmebasseng og idrettshall som brukes aktivt til kroppsøving, kulturelle aktiviteter og svømmeopplæring, og vi har en ny, stor aktivitetspark nært skolen.

Du finner mer informasjon på kommunens hjemmeside; Oppvekst og familie

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Leka kommune har 570 innbyggere og 75 ansatte som utøver 60 årsverk. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes inn gjennom interkommunale samarbeid. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin meget spesielle og særegne geologi fikk kommunen, i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall, aktivitetspark og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no for ytterligere informasjon og video over kommunens historie og attraksjoner. For mer informasjon om Leka som reisemål se www.visitleka.no.

 

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Leka

Søknadsfrist

September 18, 2023