Lærdal sokneråd søkjer etter kyrkjetenar / gravplassarbeidar i 85 % stilling

 

Lærdal sokneråd søkjer etter kyrkjetenar/gravplassarbeidar i 85 % stilling

 

Lærdal sokneråd lyser ut fast stilling i inntil 85 % som kyrkjetenar/gravplassarbeidar frå 01.04.24.

Lærdal sokneråd søkjer etter kyrkjetenar/gravplassarbeidar 

Om stillinga

Fast stilling i inntil 85 % som kyrkjetenar/gravplassarbeidar.
Arbeidsdager: hovudsak dagtid, kveld og helg etter arbeidsplan.
Oppstart: 01.04.24, men gjerne litt før for opplæring. 

Arbeidsoppgåver:

Praktiske oppgåver i samband med gudstenester, gravferder og andre kyrkjelege handlingar. Drift og vedlikehald av kyrkjer og gravplassar. I dette ligg reinhald, tilsyn og mindre vedlikehald av bygningar, teknisk anlegg, inventar og vaktmeistar oppgåver. Vedlikehald av gravplassar som plenklypping og snømåking 

Utdanning:

Det er ønskeleg med fagbrev innan relevante fagområde. Relevant arbeidserfaring kan erstatte fagbrev. 

Kvalifikasjonar:

  • Du kan bidra med praktiske oppgåver ved gudstenester, gravferder- og andre kyrkjeleg handlingar.
    ·         Du arbeider sjølvstendig og strukturert og likar praktiske gjeremål.
    ·         Du kan samhandle og kommuninsere godt med andre tilsette og menneske i alle aldrar.

Anna:

Det er krav om medlemsskap i Den norske kyrkja, du må kunne nytte eigen bil mellom arbeidsplassane

Vi kan tilby:

Eit triveleg arbeidsmiljø, god opplæring, fleksibel arbeidstid, varierte arbeidsoppgåver og løn og arbeidsvilkår etter KA sin tariff.

Om arbeidsgjevaren

Lærdal sokneråd, Brattegjerde 2, 6887 Lærdal.
Alle soknekyrkjene og gravplassane i Lærdal.
https://www.kyrkja.no/laerdal

Kontaktperson for stillinga
Ellen Veum, kyrkjeverje tlf. 40 43 69 71

Send søknad med CV til: [email protected] 

 

Søknadsfrist 02.01.24

 

 

Del stillingen

Selskap

Lærdal sokn

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Lærdal

Søknadsfrist

Januar 2, 2024