Sandnes full bredde

Lærarar – Nordbygda skule

 

 

Om stillinga

For skuleåret 2024/2025 søker Masfjorden kommune søker etter to lærarar i 100% vikariat, med arbeidsstad Nordbygda skule skule.

Masfjorden kommune har 3 skular: Matre skule, Nordbygda skule og Sandnes skule. Skulane er 1-10 skular.

 

Arbeidsoppgåver

 • Undervisning i klasse og mindre grupper
  Undervisning på ulike trinn og i fag etter behov ved skulen. Mest aktuelt med undervisning på småskule/mellomtrinn
 • Samarbeid med kollegaer og i team med vekt på å auke læringa til elevane og for å utnytte og styrke kompetansen i personalet
 • Samarbeid med føresette og eksterne samarbeidsinstansar
 • Aktiv deltaking i utviklingsarbeid i skulen

 

Vi søker

 • Vi søker etter lærarar med godkjent fagleg og pedagogisk utdanning etter opplæringslova. Om du har anna relevant utdanningsbakgrunn vil du også kunne bli vurdert
 • Du har god skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Du er ein tydeleg vaksen
 • Du har interesse og engasjement for å jobbe med born og unge
 • Du kan inspirere, motivere og engasjere elevane
 • Du har kunnskap om bruk av IKT

 

Anna

 • Tenestespråket i Masfjorden kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing i skulen vert det stilt krav om politiattest

 

Slik søkjer du:

Søk elektronisk via «send søknad» på denne sida.

 

Nordbygda skule

Nordbygda skule er ein fulldelt 1-10 skule med i overkant av 100 elevar. Skulen sitt motto er «Kunnskap og Vennskap». Skulen er Unesco-skule og er akkreditert Erasmus+ skule i perioden 2023-27. Satsingsområda for skulen er internasjonalisering og bruk av nærmiljøet i undervisninga. Skulen har eit tett samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og er praksisskule for lærarstudentar.

Masfjorden kommune ligg i hjartet av Nordhordland Biosfæreområde og er eit eldorado for friluftsinteresserte, med øyar og holmar, skog og fjell, eit unikt turterreng, og gode fiske- og jaktvilkår. Lokalmiljøet rundt Nordbygda skule er prega av eit aktivt organisasjonsmiljø med kulturskule, idrettsskule, fotballag, all-idrett, sjakk-klubb og skulemusikk.

 

Spørsmål om stillinga

Geir Follesø
Rektor
45602198
[email protected]

 

 

Søk stillinga

 

 

 • Søknadsfrist: 1. april 2024
 • Arbeidsgivar: Masfjorden kommune
 • Kommune: Masfjorden
 • Omfang: Heiltid (2 stillinger)
 • Varigheit: Vikariat/mellombels
 • Arbeidsstad: Hosteland, 5986 Hosteland

Del stillingen

Selskap

Masfjorden kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Hosteland

Søknadsfrist

April 1, 2024