Lærarar i informasjonsteknologi og medieproduksjon

 

Me søkjer IT- lærarar i programfag og yrkesfagleg fordjupning i utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon

Det er særleg behov for lærar i brukarstøttefaget , men det er òg behov for lærar i dei andre programfaga.

Funksjon som kontaktlærar kan bli lagt til stillinga

 

Søknadsfrist: 29.04.2024
Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune
Stillingstittel: Lærarar i informasjonsteknologi og medieproduksjon
Stillingar: 3
Heiltid/Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4799598610

 

Arbeidsoppgåver

Kort om faga:
Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Teknologiforståing
Elevane lærer om datanettverk, medieteknologi og regelverk.

 

Konseptutvikling og programmering

Grunnleggande programmering, databasar, webdesign og dokumentering.

Vg2 Informasjonsteknologi
Brukarstøtte
Brukarstøtte, regelverk, feilsøking, KI og opplæring av brukarar.

Yrkesfagleg fordjupning Vg1/Vg2

Opplæring i jobbsøking, med mål om praksisplass og læreplass.
Følgje opp elevar i arbeidspraksis.
Knyta kontakt og følgja opp bedrifter med mål om bedriftsbesøk, praksis- og læreplass.
Ulike prosjekt .

 

Kvalifikasjonar

Du bør ha
Godkjent pedagogisk utdanning.

Fagbrev, fag- eller høgskuleutdanning innanfor IT-drift og/eller IT-utvikling. Anna relevant erfaring og sertifiseringar kan kompensere for formell utdanning. Ein kan òg bli tilsett på vilkår om å ta tilrettelagt pedagogisk utdanning seinare

Kompetanse knytt til å planleggja og drive virtuell og fysisk infrastruktur med segmenterte nettverk.

Kunnskap om programmering, HTML, CSS og databasar.

Kunnskap om faget yrkesfagleg fordjuping og kjennskap til bransjen og bedrifter som tilbyr tenester innan IT- og medieproduksjon.
Kunnskap om heile det fireårige løpet er ein fordel.

 

Personlege eigenskapar

 • Personlege eigenskapar – me ynskjer oss ein kollega som:
 • Er med å utvikla vårt utdanningsprogram.
 • Er med å utdanne framtidas “IT-folk”.
 • Likar å jobbe med ungdom, ser moglegheiter i alle, er god på å bygge relasjonar og har blikk for den einskilde eleven.
 • Er ein god rollemodell.
 • Er oppteken av å gjere undervisninga relevant og yrkesretta.
 • Trivst med å arbeide i team, er fleksibel og løysingsorientert.
 • Er strukturert og sjølvstendig.
 • Har evne til å skape eit trygt og godt læringsmiljø.
 • Har godt humør, endringsvilje og er arbeidsam.
 • Personlege eigenskapar vert vektlagt.
 • Halda deg fagleg oppdatert.

 

 

Søk her

 

Kontaktinformasjon

Svein Arne Nybø
ass. rektor
 Telefon:90266798

 

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Svein Arne Nybø
 • Tittel: ass. rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 90266798

Lokasjon

 • Bergen
 • Garnes

Søknadsfrist

April 29, 2024