Høyanger kommune 

Lærarar – 2. gongs utlysing

 

Høyanger kommune har ledig 2 nyoppretta 100 % stillingar frå snarast for lærarar i norsksenteret. Undervisning i norsk og samfunnsfag til nyankomne flyktningar.

Vi legg vekt på:

– God relasjonskompetanse
– Positivitet
– Fagleg engasjement
– Fleksibilitet
– Gode samarbeidsevner

Høyanger kommune kan tilby:

– Høve til kompetanseutvikling

– Lokal avtale om ”Kompensasjon for erverva kompetanse”.

– Flyttegodtgjersle etter kommunalt regulativ

– Lønn etter gjeldande tariffavtale

Dei som blir tilsette må ha godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskulen, då det kan bli undervisning også der.

Vi ønskjer søkjarar med kompetanse i norsk og samfunnsfag. Andre fagønskje i tillegg til dette, er engelsk. Også sterkt ønskjeleg at søkjarar har god digital kompetanse og erfaring frå klasseleiing.

Politiattest må leggast fram for dei som blir tilsette.

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Ønskje om å verte unntatt offentlegheit må handsamast i tråd med reglane i offentleglova.

 

Søk på stillingen her.

 

Referansenummer: 22/2998

Fylke: Vestland

Jobbtype: Fast

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 15.01.2023

 

Arbeidsstad: Høyanger

 

Kontaktpersonar:

Kommunalsjef for oppvekst Stig Engen

mob: +47 992 19 366

 

Heimeside:
www.hoyanger.kommune.no
Adresse: August Gunnarskogs gate 6993 Høyanger

Høyanger kommune Høyanger kommune

Høyanger kommune er ein langstrakt kommune som ligg på begge sider av Sognefjorden i Vestland fylke. Kommunen er ein kraft- industri og jordbrukskommune i storslagen og vakker natur: Fjell, fjord, vatn, elvar og skog. Kommunen har ca 4000 innbyggjarar der ca 2000 bur i tettstaden Høyanger. Det er gode oppvekstvilkår med gode skule- og barnehagetilbod samt variert fritidstilbod innan idrett og musikk. Vi har gode anlegg for innandørs-, sommar- og vinteridrett. For meir informasjon sjå www.hoyanger.kommune.no

 

Del stillingen

Selskap

Høyanger kommune

Kontaktinfo

  • Stig Engen
  • Tittel: Kommunalsjef for oppvekst
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 99219366

Lokasjon

  • Høyanger

Søknadsfrist

Januar 15, 2023