Ullensvang kommune Jondal skule

100% stilling som lærar ved Jondal skule

 

 

Ledig 100% vikarstilling som lærar ved Jondal skule, fom 01.08.24 – 31.07.25

 

Jondal skule er ein 1.-10. skule i Ullensvang kommune. Skulen har 138 elevar, og ca 30 tilsette i alle aldrar. Me ligg fint til i sentrum av bygda Jondal, i nær tilknyting til både barnehage og kulturskule. Skulen er nyleg rehabilitert, og har fått fleire nybygg.

Me jobbar for tida med utviklingsarbeid saman med UH-sektoren og Hardanger-Voss kompetanseregion. Dette arbeidet går over to år, og tema er djupnelæring.

Me søkjer etter lærar for mellomsteget, ev ungdomssteget.

 

Kvalifikasjonar:

 • godkjent undervisningskompetanse 5.-10.trinn
 • erfaring som lærar, gjerne kontaktlærar
 • gode digitale ferdigheiter
 • personlege eigenskapar vil bli vektlagt

 

Personlege eigenskapar:

 • er ein god klasseleiar
 • har god relasjonskompetanse
 • har god formidlingsevne
 • samarbeidar godt i lærande fellesskap
 • er lojal og ansvarsfull mot skulen sitt formål
 • er løysingsorientert og fleksibel

 

Me tilbyr:

 • eit godt arbeidsmiljø
 • eit godt pedagogisk utviklingsmiljø
 • lønn etter avtaleverk
 • hjelp til å finna bustad
 • varierte arbeidsoppgåver
 • spennande arbeid
 • lønn etter hovudtariffavtalen
 • gode moglegheiter for kompetanseheving med støtte frå kommunen
 • Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår.

 

Krav:

 • politiattest

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Vestland
 • Jobbtype: Vikariat
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 28.04.2024
 • Arbeidsstad: Jondal

 

Kontaktpersonar:

Sarah Marie Røstbø

mob: +47 95122615

 

Heimeside:

ullensvang.kommune.no

 

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

 

Ullensvang kommune Jondal skule

– ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.
Tar du utfordringa ?

Lenkjetekst
Tilgjengelegheitserklæring for nettsidsa

Lenkje
https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/bac52677-0999-4760-90dd-d3d03abdaf49 

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kontaktinfo

 • Sarah Marie Røstbø
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 95122615

Lokasjon

 • Odda

Søknadsfrist

April 28, 2024