Lærar i 50% for musikallinja på Fjordane folkehøgskule

 

Fjordane folkehøgskule søkjar etter ein engasjert lærar med undervisningserfaring frå musikkteater, med særleg vekt på teater og song. Det er ein midlertidig 50% stilling frå 01.10.2023 til og med 31.07.2024. Kortere undervisningsperioder kan også vere av interesse.

Musikallinja er eit flott tilskot til skulemiljøet, og eit viktig del av linjetilbodet vårt. På musikallinja får elevane eit breitt og variert fagleg tilbod. Læraren påverkar sjølv mykje av innhaldet på linja, gjerne i samarbeid med elevane.

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for elevane og det heilskaplege tilbodet på musikallinja
 • Undervisning i song og musikkteater
 • Samarbeid med andre linjer på skulen
 • Ansvar for planlegging og organisering av musikallinja
 • Store og små regioppgåver på linja
 • Tilsyn og sosialpedagogisk arbeid
 • Undervisning i valfag

 Kvalifikasjonar

 • Utdanning i musikkteater/musikal frå fagskule eller høgskule/universitet
 • Utøvarerfaring i musikkteater/musikal
 • Undervisningskompetanse i musikkteater og song
 • Personar med anna utdanning kan også vurderast. Det blir lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

 Personlege eigenskapar

 • Trygg, engasjert og kreativ
 • Gode kommunikative evner
 • Trivst med å arbeide med unge menneske
 • Sjølvstendig og ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • God på planlegging og organisering
 • Fleksibel og løysingsorientert

 Vi tilbyr

 • Ei lærerik og utfordrande stilling i eit aktivt og spennande folkehøgskulemiljø
 • Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov- og avtaleverk
 • Gode pensjonsvilkår
 • Eit triveleg arbeidsmiljø

 

Vi ønsker gjennom ein meiningsfull kvardag å utfordre elevar og tilsette til å vere ansvarlege deltakarar i eit berekraftig fellesskap. Vi skal saman skape vårt beste år gjennom utvikling, glede og vennskap.

Fjordane folkehøgskule har ei heilt unik samansetning av linjer: Friluftsliv er ei reise gjennom årstidene, Movement X er den einaste nysirkuslinja i landet, Vikingliv har eige langhus og Musikal er lokale og internasjonale. Vi er størst på hest med to allsidige hestelinjer, Kunst/foto/glas/reise freistar mange, kreativ saum og strikk står for det grøne klesskifte og Bu og fritid er tilpassa dei elevane som treng ekstra tilrettelegging

Fjordane folkehøgskule ligg midt i Nordfjordeid, som igjen ligg midt i Stad kommune, heilt nord i Vestland. Nordfjordeid er handelssenteret i regionen, og skulen ligg i gangavstand til det meste.  

Nordfjordeid er ein pulserande tettstad som er kjent for eit rikt idretts- og kulturliv. Om sommaren kan du mellom anna oppleve ein av landets største og beste rockefestivalar, Malakoff. Gjennom året kan du få med deg både opera, teater og konsertar i Operahuset Nordfjord og Gymmen scene, som ligg like ved skulen. 

Naturen er tett på og det er kort veg både til surfestranda Hoddevik, yters i kommunen vår, og til små og store naturopplevingar på fjellet, i skogen og ved fjorden i heile Stad.

 

Kontaktinformasjon

Nærare opplysningar om stillinga kan du få ved å vende deg til Rektor Silvia van Hesik Førde på telefon: 92612455

Ytterlegare informasjon om skulen og linja : www.fjordane.fhs.nowww.facebook.com/fjordanefhs og www.instagram.com/fjordanefhs

Søknad med rettkjende kopiar skal sendast på e-post til: [email protected] eller til Fjordane folkehøgskule, Boks 130, 6771 Nordfjordeid innan 15.september 2023.

 

Markus Bjorli

Kommunikasjonsrådgjevar

57 88 98 80

[email protected]
fjordane.fhs.no
Instagram | YouTube | Facebook

 

Del stillingen

Selskap

Fjordane folkehøgskule

Lenke til firma

fjordane.fhs.no

Kontaktinfo

 • Silvia van Hesik Førde
 • Tittel: Rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 926 12 455
 • Markus Bjorli
 • Tittel: Kommunikasjonsrådgjevar
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 57 88 98 80

Lokasjon

 • Nordfjordeid

Søknadsfrist

September 15, 2023