Kyrkjeverje i Fyresdal sokn – 2.gangs utlysning

 

 

Vil du vere med å leie ei open og inkluderande folkekyrkje i Fyresdal?

Det er ledig inntil 100% fast stilling som kyrkjeverje/dagleg leiar frå 1. mai 2024.Stillinga inkluderer klokkarteneste.
Det er eitt sokn i Fyresdal kommune med to kyrkjer og fire gravplassar.I tillegg til kyrkjeverje er staben sett saman av kantor i 50% stilling, kyrkjetenar og prest i 100% stilling ,samt samarbeid om prostidiakon i 100% stilling.
Kyrkja har eit godt og langt samarbeid med kommunen og organisasjonslivet i bygda.

 

 • Søknadsfrist: Snarast
 • Arbeidsgivar: Kirkejobb
 • Stad: Fyresdal
 • Stillingstittel: Kyrkjeverje i Fyresdal sokn
 • Stillingar: 1
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Tilsetjingsform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4708946041

 

Ansvar- og arbeidsoppgåver

 • Kyrkjeverja er dagleg leiar for fellesrådet og soknerådet si verksemd.
 • Ansvar for bygg- og gravplassforvaltning, personalleiing, sakshandsaming og økonomi.
 • Klokkarteneste ved gudstenester og gravferder.
 • Kontakt og hjelp til pårørande i samband med gravferd.
 • Kontakt og samarbeid med lokale og eksterne aktørar.
 • Strategi- og planarbeid saman med sokneråd, tilsette og friviljug

 

Ynskte kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning på høgskule-/universitetsnivå.
 • Særleg relevant kompetanse eller personlege eigenskapar kan erstatte utdanningskrav.
 • Kompetanse innanfor administrasjon, personal og økonomi.
 • Eit engasjement for Den norske kyrkja som organisasjon og aktør i samfunnet.
 • Det er krav om medlemskap i Den norske kyrkja.
 • Målforma i Fyresdal kommune er nynorsk

 

Personlege eigenskapar

 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Vere omgjengeleg og ha evne til å byggje gode relasjonar.
 • Vere målretta, strukturert og fleksibel.

 

Vi tilbyr

 • Ein variert jobb der ingen dagar er like.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Løn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Nye og gode kontorlokale i Fyresdal Næringshage.
 • 35,5 timars arbeidsveke og kompensasjon for ugunstig arbeidstid

Søknadsfrist: 15. januar 2024.
Politiattest må leggjast fram ved tilsetjing.
Kontaktperson: Kyrkjeverje Else Berit Mandt Gaaren, 95159494
Søknad sendast til [email protected]

 

Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal, Norge

 

Søk på stillinga via fylgjande e-post:

[email protected]

 

Kontaktinformasjon

Else Berit Mandt Gaaren
Kyrkjeverje
 Telefon:95159494

Del stillingen

Selskap

Fyresdal sokn

Kontaktinfo

 • Else Berit Mandt Gaaren
 • Tittel: Kyrkjeverje
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 951 59 494

Lokasjon

 • Fyresdal

Søknadsfrist

Januar 1, 2024