Kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar i Seljord sokn

 

 

 • Seljord Sokn
 • 3840 Seljord

Seljord sokn søkjer etter kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar i 100% fast stilling.

Det er to kyrkjetenarstillingar i soknet, som jobbar saman i team. Næraste overordna er kyrkjeverje/dagleg leiar. Som kyrkjetenar får du ein variert arbeidskvardag med alt frå utearbeid på kyrkjegarden med graving, plenklypping, snøbrøyting osv., til tilrettelegging i kyrkja ved gudstenester, gravferd, vigslar og andre arrangement. Ein må rekne med arbeid i snitt annankvar helg, og på høgtidsdagar til dømes jol og påske.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Praktisk tilrettelegging i kyrkjebygga før og undervegs i gudstenester, gravferd, vigsel, konsertar osv.
 • Vaktmeisterteneste og vedlikehaldsoppgåver knytt til kyrkjegard, kyrkjebygg, maskinar og utstyr.
 • Grasklypping, snøbrøyting, strøying.
 • Graving
 • Reinhald

 

Kvalifikasjonar:

 • Maskinførarbevis for gravemaskin (M2) og hjullastar (M4)
 • Førarkort kl. BE

 

Personlege eigenskapar:

 • Sjølvstendig
 • God til å samarbeide
 • Pliktoppfyllande
 • Praktisk anlagt
 • Fleksibel og serviceinnstilt
 • Imøtekommande og likar å jobbe med menneske

 

Anna:

 • Søkjarar må vere medlem av Den norske kyrkja.
 • Må beherske norsk munnleg og skriftleg.
 • Må disponere eigen bil med hengarfeste og tillatt hengarvekt minst 2000 kg.

 

Vi tilbyd:

 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Løn etter KA sitt avtaleverk.
 • Pensjonsordning i KLP.

Søknad og CV kan sendast til: Seljord sokn, Brøløsvegen 13A, 3840 SELJORD, eller på e-post til: [email protected].

Spørsmål om stillinga kan rettast til Kyrkjeverje Petter Jakobsen, tlf.: 909 51 409 eller e-post: [email protected]

 

Om arbeidsgiveren

Seljord sokn ligg i Seljord kommune i Øvre Telemark prosti. Seljord kommune har om lag 2 900 innbyggjarar, fordelt på fleire bygder/tettstader. I soknet er det tre kyrkjer med tilhøyrande kyrkjegardar, samt eit kapell: Seljord kyrkje frå 1180, Flatdal kyrkje frå 1654, Åmotsdal kyrkje frå 1792 og Manndal kapell frå 1954. I tillegg I tillegg blir det feira gudstenester i private kapell, bedehus og i friluft.

Dei faste stillingane som utgjer staben i Seljord sokn er sokneprest, diakon/trusopplærar, organist/kantor, kyrkjeverje/dagleg leiar og to kyrkjetenarar/kyrkjegardsarbeidarar.

 

Om stillingen

 • Stillingstittel: Kirketjener
 • Antall stillinger: 1
 • Oppstart: Etter avtale
 • Ansettelsesform: Fast
 • Prosent: 100 %
 • Heltid/deltid: Heltid
 • Sektor: Offentlig
 • Arbeidsdager: Ukedager, Lørdag, Søndag
 • Arbeidstid: Dagtid, Kveld
 • Arbeidsspråk: Norsk

 

Søk på jobben

 

Kontaktperson for stillingen

Petter Jakobsen
Kyrkjeverje/dagleg leiar
909 51 409
[email protected]

Del stillingen

Selskap

Seljord sokn

Kontaktinfo

 • Petter Jakobsen
 • Tittel: Kyrkjeverje/dagleg leiar
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 909 51 409

Lokasjon

 • Seljord

Søknadsfrist

Februar 25, 2024