Ynskjer du å jobbe med barn og unge?

Kyrkjelydspedagog

 

Arbeidsgiver:  Bømlo Kyrkjelege Fellesråd

Stillingstittel:  Kyrkjelydspedagog

Frist:  15.03.2022

Ansettelsesform:  Fast

Bli kjent med Bømlo Kyrkjelege Fellesråd

· Ååååå!! Dette var kjekt! Kan me ha Tårnagenthelg neste helg også?

· Når kan me ta fram soveposane og godteriet? Det skal bli gøy å overnatte i kyrkja!

· Kan me få lov å gå opp på preikestolen å sjå også? Yes!

· Det er eigentleg ganske gøy å vera konfirmant faktisk!

Dette er kommentarar du kan komme til å høyre i stillinga som kyrkjelydspedagog i kyrkjene på Bømlo.

To ledige kyrkjelydspedagogstillingar

I dei fire kyrkjelydane i Bømlo er det ledig:

– 80% – 100% fast stilling som kyrkjelydspedagog frå 1.8.2022 eller etter avtale.

– 80% – 100% vikariat som kyrkjelydspedagog frå 1.8.2022 eller etter avtale. Fram til 1.7.2023

Som tilsett i Bømlo kyrkjeleg fellesråd får du:

 • interessante utfordringar
 • utgjere ein forskjell for barn og unge i møte med kyrkja
 • høve til fagleg og personleg utvikling gjennom samspel med dei andre tilsette og gjennom kurstilbod
 • bli ein del av eit godt og inkluderande arbeidsmiljø fylt med oppmuntring, glede og humor
 • høg grad av fleksibilitet både når det gjeld di eiga arbeidstid og dine arbeidsoppgåver
 • tariffløn og god pensjons- og forsikringsordningar

Arbeidsoppgåver:

 • Planlegge og gjennomføre trusopplæringstiltak for barn og unge i aldersgruppa 0-18 år
 • Administrasjon, planlegging og gjennomføring av konfirmantarbeidet

Dette vert vektlagt:

 • 3-årig høgskuleutdanning innanfor faga kristendom, pedagogikk, trus- og livssynskunnskap (andre med anna relevant utdanning/bakgrunn vil bli vurdert)
 • Personlege eigenskapar, samarbeidsevner og fleksibilitet

Me søkjer deg med:

 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner i møte med barn og unge.
 • Erfaring med og interesse for barne- og ungdomsarbeid.
 • Evne til å motivere, inspirere og koordinere frivillige medarbeidarar.
 • Normalt gode dataferdigheiter

Høve til å disponera eigen bil.

Politiattest og medlemskap i Den norske kyrkja er ein føresetnad.

For søkjarar som ynskjer det vert søknaden vurdert både til den faste stillinga, og til vikariatet.

For informasjon kontakt kyrkjeverje Trygve Leigland på tlf. 400 85 045, pedagog Liv Merete F. Pedersen tlf. 995 43 451 og www.bomlo.kyrkja.no

Om arbeidsgiveren

Saman vil vi ære Den treeinige Gud!

 

Del stillingen

Selskap

Bømlo Kyrkjelege Fellesråd

Kontaktinfo

 • Trygve Leigland
 • Tittel: Kyrkjeverje
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Mobil 400 85 045
 • Liv Merete Fylkesnes Pedersen
 • Tittel: Kyrkjelydspedagog
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Mobil 995 43 451

Lokasjon

 • Bømlo

Søknadsfrist

Mars 15, 2022