Kyrkjelydspedagog/diakonimedarbeidar, fast stilling 100 %,

 

 • Stord Kyrkjelege Fellesråd
 • Sæ 21, 5411 Stord

 

Trusopplæring og diakoni i Stord og Nysæter.

Fast 100 % stilling som kyrkjelydspedagog (70 %)/ diakonimedarbeidar (30%) frå 01.08.2024 eller etter avtale.

 

Arbeidsområde

 • Oppgåver innan kyrkjeleg undervisning og i skjæringspunktet mellom diakoni og kyrkjeleg undervisning.
 • Konfirmantar og tiltak innan ungdomsdiakoni.
 • Fordelinga av oppgåver innan trusopplæring vil bli vurdert ut frå kvalifikasjonar m.m

 

Kvalifikasjonar

 • Utdanning som kyrkjelydspedagog, kateket eller diakon.
 • Søkjarar med utdanning innan kristendom, teologil pedagogikk, diakoni og sosiale fag, vil også bli vurdert.
 • Erfaring med kyrkjeleg arbeid for barn og unge.
 • Erfaring med å bruka IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet.
 • Den som vert tilsett, skal leggja fram tilfredsstillande politiattest jfr. Kyrkjelova § 29.
 • Du må vera medlem i Den norske kyrkja.
 • Personlege eigenskapar vil verta vektlagde.

 

Personlege eigenskapar

 • Hjarte for barn og unge.
 • God formidlingsevne.
 • God evne til å planlegga og drifta ulike aktivitetar og tiltak.
 • God relasjonsbyggjar.
 • Kreativ og nyskapande.
 • God evne til å arbeida sjølvstendig og under leiing/rettleiing i team.
 • Evne og vilje til samarbeid.

 

Me kan tilby

 • Utfordrande og meiningsfylte arbeidsoppgåver i eit godt, tverrfagleg stabsfellesskap med kompetente og engasjerte medarbeidarar
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Løn etter gjeldande KA-tariff.
 • Pensjonsordning i KLP

 

Anna

 • Tilsetjing skjer med Stord kyrkjelege fellesråd som arbeidsgjevar og med sokna Stord og Nysæter som arbeidsområde.
 • Kontorstad: Stord kyrkjekontor i Leirvik sentrum.
 • Du må trivast med ein del kveld -og helgejobbing. Avspasering etter avtale.

 

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å venda seg til kyrkjelydspedagog/diakonimedarbeidar Solveig Høyland tlf. 486 05 379, eller kyrkjeverje/dagleg leiar, Liv Kari Bru 473 50 754, eller via e-post til: [email protected]

 

Om arbeidsgiveren

Stord kommune ligg sentralt i Sunnhordland, og har om lag 19.000 innbyggjarar. Fellesrådsområdet femner om Stord og Nysæter sokn, med 2 kyrkjer og Huglo bedehuskapell. Dei komande åra står kyrkja føre spanande endringar og nye utfordringar. Fellesrådet er arbeidsgjevar for 14 tilsette; diakon, diakonimedarbeidar, kantor, kyrkjemusikar, kyrkjelydspedagog, gravplasssarbeidarar, kyrkjetenarar og administrativt personale, til saman om lag 12 årsverk. I tillegg er det 2 sokneprestar og 1 ungdomsprest.

Administrasjonsmålet er nynorsk.

 

Om stillingen

Stillingstittel: Kyrkjelydspedagog – diakonimedarbeider
Antall stillinger: 1
Oppstart: Etter avtale
Hjemmekontor: Hybrid (noe hjemme, noe på arbeidsplassen)
Heltid/deltid: Heltid
Sektor: Offentlig
Arbeidsdager: Ukedager, Lørdag, Søndag
Arbeidstid: Dagtid, Kveld
Arbeidstidsordning: Skift
Arbeidsspråk: Norsk

 

Søk på jobben

Søknadsfrist: 1. mai 2024
Send søknad til: [email protected]

 

Kontaktperson for stillingen

Solveig Høyland
Kyrkjelydspedagog/diakonimedarbeidar
48605379
[email protected]

Del stillingen

Selskap

Stord kyrkjelege fellesråd

Kontaktinfo

 • Solveig Høyland
 • Tittel: kyrkjelydspedagog/diakonimedarbeidar
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: tlf. 486 05 379
 • Liv Kari Bru
 • Tittel: kyrkjeverje/dagleg leiar
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 473 50 754

Lokasjon

 • Stord

Søknadsfrist

Mai 1, 2024