Organister/kirkemusikere til Kvinesdal

 

Kvinesdal kirkelige fellesråd

Om stillingen

Det er ledige faste stillinger for kirkemusikere/organister/kantorer i til sammen 120 % i Kvinesdal kirkelige fellesråd.

70 % er i Kvinesdal menighet, hvorav 20 % er for barn og unge.
50 % er i Fjotland og Feda menigheter.

Innenfor rammene er vi interessert i å høre hva slags stillingsstørrelse som vil kunne passe deg. Stillingene er ledig for tiltredelse snarest

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 01.09.2023
Arbeidsgiver: Kvinesdal kirkelige fellesråd
Sted: Kvinesdal
Stillingstittel: Organister/kirkemusikere til Kvinesdal
Stillinger: 2
Heltid / Deltid: Deltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 70, 50
Webcruiter-ID: 4686879598

Arbeidsoppgaver

Ansvar for musikken ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirkemusikeren deltar også ved institusjonsandakter, og enkelte andre møter i menigheten og er en ressurs i konfirmantundervisningen. I samarbeid med staben og frivillige medarbeidere delta i annen kirkemusikalsk virksomhet i menighetene som bl.a. konserter, stabsmøter, jule- og påskevandringer og gudstjenesteutvalg. Det er en prioritert oppgave å bidra i et variert og allsidig sang- og musikkliv i menighetene. Vi ønsker derfor en kirkemusiker som er åpen for ulike musikalske sjangre.

20 % stilling er forbeholdt et opplegg for barn/ungdom – gjerne med band.

Arbeidsoppgavene vil bli forsøkt tilpasset søkerens kompetanse og interesser.

I tillegg til de formelle kvalifikasjoner, vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet. Søker må beherske norsk språk – skriftlig og muntlig. Den som tilsettes bør ha førerkort og disponere egen bil.

Instrumenter i kirkene

Kvinesdal kirke: Orgel fra 1983, bygget av Bruno Kristensen. Orgelet har 24 stemmer, fordelt på hovedverk, pedal og ryggpositiv. Det er Steinway flygel i kirken.
Feda kirke: Orgel fra 1979, bygget av H.J. Jørgensen fra Oslo. Orgelet har 12 stemmer, samt tre pedaltransmisjoner fordelt på to manualer og pedal. I kirken er det også et gammelt Grotrian Steinweg flygel.
Fjotland kyrkje: Orgel fra 1970, bygget av Vestlandske orgelfabrikk. Det er senere restaurert av Bruno Kristensen. Orgelet har 12 stemmer. Kirken har i tillegg nyere Yamaha flygel.
Netlandsnes kapell i Fjotland: Allen L- 4 orgel med 2 manualer og pedal. Det har 27 stemmer, 7 frikombinasjoner og 2 lydkanaler med digitale romklanger.

Annet

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju og prøvespilling. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende kirkelige tariffer, lover og regler. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen. Stillingen har krav om godkjent politiattest (barneomsorgsattest). Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.

Nærmere opplysninger om stillingen kontakt kirkeverge Per Øistein Rogstad på tlf 41457584.

Ønsker du vite mer om hvordan det er å være kirkemusiker i Kvinesdal, kan du kontakte organist Ilze Jaunzeme tlf 48230140.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist: 1. september 2023

 

Adresse:Nesgata 12, 4480 Kvinesdal, Norge

Kontaktinformasjon

Per Øistein Rogstad, Kirkeverge
Telefon:  414 57 584

Ilze Jaunzeme, Organist
Telefon:  482 30 140

 

Kvinesdal kommune har ca 6000 innbyggere og ligger sentralt midt mellom Kristiansand og Stavanger. Kommunen har et aktivt forretnings- og tjenestetilbud. Det er tre sokn: Feda, Kvinesdal og Fjotland. Det er et aktivt kristent arbeid i kommunen. Felles kirkekontor er sentralt plassert i kommunesenteret. I menighetene i Kvinesdal er det to prester, diakon, trosopplærer, to organister, tre kirketjenere, to kirkegårdsarbeidere, to merkantilt ansatte og kirkeverge.

 

Del stillingen

Selskap

Kvinesdal kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Per Øistein Rogstad
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 414 57 584

Lokasjon

  • Kvinesdal

Søknadsfrist

September 1, 2023