Kontakt - Haraldsplass Stiftelsen

 

Utfordrende og variert stilling som kvalitets- og bærekraftsansvarlig

 

Arbeidsgiver Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Stillingstittel Kvalitets- og bærekraftsansvarlig

Frist 05.02.2023

Ansettelsesform Fast

Haraldsplass Diakonale Stiftelse søker etter deg som er analytisk med sans for kritisk tenkning og med sterk etisk retningssans. Du må være opptatt av og interessert i å bygge systemer som underbygger de målene og kravene virksomheten(e) har, og du må kunne veilede dine kollegaer i bruk av kvalitetssystem og dokumentering. Stillingen inngår i dag i avdeling for finans, strategi og virksomhetsstyring, en ny avdeling som i tråd med nylig vedtatt strategi har et særlig fokus på økonomi og utviklingskapasitet gjennom kvalitet, god styring og forvaltning.

Stiftelsen er i stor endring, og du vil ha mange sterke fagfolk som kollegaer som sammen, og hver for seg, yter rådgiving og støtte til Stiftelsen og flere av virksomhetene i Haraldsplass-familien. Du vil være sentral i å videreutvikle strukturer slik at Stiftelseskonsernet etterlever og effektivt kan rapportere på både finansielle og ikke-finansielle krav innen kvalitet, ESG og ulike sertifiseringer.

Som ansatt hos oss er du opptatt av å dele kunnskap og har et ønske om å bidra til utvikling og profesjonalisering. Du motiveres av Stiftelsens motto «Kompetanse med hjertevarme» og er lojal til Stiftelsens formål. Personlig interesse og egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen vil rapportere til Direktør for finans, strategi og bærekraft, men det kan på noe sikt bli endringer i organisasjonen.

Stiftelsens medarbeidere skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Bidra til å videreutvikle system for virksomhetsstyring og kvalitet på bakgrunn av Stiftelsens mål og strategier og sikre at bærekraft er en del av styringssystemene i virksomhetene.
Utvikle rammeverk for bærekraftsrapportering og aktsomhetsvurderinger i hele konsernet, og særskilt innen innkjøp, eiendom og forvaltning
Utvikle systemer for dokumenthåndtering og bistå i dokumentasjon og bærekraftsrapportering
Systemforvalter for Stiftelsens kvalitets- og dokumenthåndteringssystemer
Være oppdatert på lover, regler og anbefalinger og rådgi i kvalitets- og bærekraftsspørsmål.
Bistå de mindre virksomhetene i systematisering av sitt kvalitetsarbeid
Sertifiseringer og resertifiseringer på ulike områder, samt internkontroll og etterspørsel av konsernrelevant styringsinformasjon

Kvalifikasjoner:

Du må ha utdanning på minimum bachelor-nivå, gjerne tverrfaglig innen system, kvalitet, økonomi, it eller jus. Det er avgjørende med forståelse og interesse for IT og virksomhetsstyring
Arbeidserfaring fra større organisasjoner er en fordel, men personlig egnethet enda viktigere.
Du har erfaring fra og/eller sterk interesse av å jobbe i prosjekt med andre og tar gjerne ansvar.

Personlige egenskaper:

Du er fleksibel i forhold til arbeidssted og roller, og trives med å forholde deg til ulike personer
Du er analytisk anlagt og utfordrer det etablerte med nysgjerrighet og innsikt
Du er selvstendig og strukturert og arbeider effektivt og systematisk
Du motiveres av problemløsning for å møte virksomhetenes behov og mål.
Du kan motivere og veilede andre.

Vi tilbyr:

Utfordrende og meningsfylte oppgaver sammen med dyktige kollegaer i et godt arbeidsmiljø
Arbeid i en organisasjon med fokus på verdier, mennesket og gode prosesser
Faglige utviklingsmuligheter
Fleksibel arbeidstid
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte HR-ansvarlig Ina Ottesen på tlf 412 83 497, eller Direktør for finans, strategi og bærekraft Vigdis Anita Gåskjenn på tlf 930 24 176

 

Om arbeidsgiveren

HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE er en selvstendig diakonal institusjon med virksomheter innenfor sykehus, barnevern, høyskole, eldreomsorg og psykiatri. Mottoet «Kompetanse med hjertevarme» forplikter til å vise nestekjærlighet og respekt for den enkeltes personlighet og integritet gjennom engasjement, inkluderende fellesskap, fokus på miljø og kamp for rettferdighet. Stiftelseskonsernet vil fortsette å utvikle sin relevans for samfunnet gjennom å knytte til seg høyt kvalifiserte, engasjerte og profesjonelle medarbeidere.

 

Søk på stillingen her.

 

Ulriksdal 8, 5009 Bergen
HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE

Spørsmål om stillingen

Ina Ottesen, HR-Ansvarlig

Mobil412 83 497

Del stillingen

Selskap

Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Kontaktinfo

  • Ina Ottesen
  • Tittel: HR-Ansvarlig
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Mobil 412 83 497

Lokasjon

  • Bergen

Søknadsfrist

Februar 5, 2023