Velkommen til Bamble kommune

Bamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for å utvikle videre. Kommunen står overfor den største satsingen i nyere tid innenfor oppvekst, barn og unge med bygging av aktivitetssenter og ungdomsskole på Grasmyr.

Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.

 

KO-Kulturskolelærer Dans-80% vikariat-Bamble kulturskole

 

Bamble kommunale kulturskole, vikariat som danselærer i 80% stilling med mulighet for fast

Bamble kommunale kulturskoles danseundervisning foregår på Stathelle Barneskole og nye Bamble ungdomsskole (som skal stå ferdig 1.8.2021).

Dette vikariatet gjelder hele dansestillingen i Bamble kommune.
Stillingen sees primært på som en helhet, men det er mulig å dele den mellom flere personer dersom det blir nødvendig i fht kompetanse.

I Bamble tilbyr vi dans i kulturskolen innen:

– Barnedans for førskolealder
– Hip Hop
– Jazzdans
– Klassisk ballett
– Moderne dans

I tillegg selger vi timer til grunnskolens 5. trinn og 9.trinn.
I 5. trinn er innholdet vals, rock/swing og tango og på 9. trinn er det hip-hop, street og breakdance.

Kulturskolen har 11 ansatte innen musikk, teater og dans med stort mangfold av kompetanse.
Arbeidsmiljøet er godt og kulturskolen har en god status både lokalt og regionalt.

1. august 2021 flytter kulturskolen inn i nye lokaler, som er bygd i forbindelse med ny ungdomsskole.
Her vil det være øvingsrom for musikk, dansesal, en kultursal med plass til 280 publikum i skyvbart amfi og kontorarbeidsplasser.
Muligheter for større stilling i samarbeid med ungdomsskolen vil trolig by seg.

Fordeling av stillingsstørrelse mellom grunnskole og kulturskolen varierer noe fra år til år, men er omtrent:

  • 16% DKS Grunnskole
  • 64% Dans kulturskolen

Krav til kompetanse

– Høyskoleutdanning innen dans med pedagogikk
– Erfaring med å undervise i grunnskolen er en fordel
– Personlig egnethet vil bli vektlagt

Som en del av intervjuet ønsker vi å ha en praktisk prøve der søkere som blir innkalt til intervju også skal undervise en klasse i dans.

Øvrige kvalifikasjoner

Gjennom motiverende og gode dansefaglige aktiviteter skal elevene utvikle sin kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

Vi ser etter en person som klarer å engasjere barn og unge i det daglige arbeidet med dans.
Det er veldig viktig at danselæreren klarer å skape et godt danse-/ læringsmiljø.
Danselæreren skal også lede eller samarbeide med andre for å sette opp større oppsetninger og forestillinger.

Vi tilbyr

– Et inspirerende arbeidsmiljø
– Fine og moderne lokaler å øve og framføre i
– God pensjons- og forsikringsordning
– Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

Politiattest

For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.
Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

 

Søknadsfrist 01.05.20

 

Vår ref 1106
Merk søknad

Fakta

Selskap Bamble kommune
Stilling Musikk/kulturskolelærer
Stillingstype Vikar
Lokasjon Kultur og oppvekst

 

Kontakter

John Mikal Guldager, Kulturskolerektor
[email protected]
Mobil  913 65 105  Arbeid  35 96 53 03

 

Bamble kulturskoles juleforestilling - Julearrangement in ...

 

Del stillingen

Selskap

Bamble kommune

Kontaktinfo

  • John Mikal Guldager
  • Tittel: Kulturskolerektor
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 913 65 105 Arbeid 35 96 53 03

Lokasjon

  • Langesund

Søknadsfrist

Mai 1, 2020