Lillefjellet, Olderdalen Kåfjord

 

Kultur-, frilufts- og idrettskonsulent 100% stilling

 

Vår nye konsulent skal være en pådriver og iverksetter for kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen, i samarbeid med lag og foreninger, kommunal enheter og øvrige samarbeidsparter, både i og utenfor kommunen. Kåfjord ønsker å fremstå som en kreativ kulturkommune med fokus på utvikling og nyskaping, hvor også nye områder skal kunne inkluderes i saksfeltet.

Kåfjord ligger på solsiden av Lyngenfjorden og er en tospråklig kommune, med samisk og norsk som likestilte språk. Vi har ca 2100 innbyggere, og Olderdalen er kommunesenteret. Kommunen er vertskap for den anerkjente urfolksfestivalen Riddu Riddu.

Søknadsfrist:  24.01.2022
Arbeidsgiver:  Kåfjord kommune
Sted:  Olderdalen
Stillingstittel:  Kultur-, frilufts- og idrettskonsulent 100% stilling
Stillinger:  1
Heltid / Deltid:  Heltid
Ansettelsesform:  Fast
Stillingsprosent:  100
Webcruiter-ID:  4464550490

Arbeidsoppgaver
Vår nye medarbeider skal jobbe med:

Utvikling, forvaltning og drift av ulike sider av kultur, idrett og fritidsaktiviteter i kommunen, for å skape trivsel, bolyst og god folkehelse i kommunen.
Saksbehandling innenfor fagområdene, samt nettverk og kontaktskapende aktivitet er viktig. Her vil barn og unge være en viktig målgruppe, men også den øvrige befolkningen må inkluderes.
Fokusere på trivsel og god psykisk helse for barn og unge
Kommunen har hatt et fungerende ungdomsråd siden 1995, og konsulenten skal koordinere og videreutvikle dette.
Stimulere til et rikt aktivitetsfremmende kulturliv
Digitalisere tilbudet og markedsføring av hva kommunen har å tilby sammen med øvrige aktivitetstilbydere i kommunen
Drift og koordinering av kommunale idrettsanlegg
Koordinerende rolle mot friluftsråd og stimulere til aktiviteter som fremmer folkehelsen i alle lag av befolkningen
Bidra til den helhetlige og strategiske utviklingen av kommunens stedsutvikling gjennom arbeidet med å skape gode møteplasser og gode kulturopplevelser for befolkningen, samt et godt samarbeid med kulturinstitusjoner, næringslivet og frivilligheten.
Ha et helhetlig og faglig ansvar for oppgavene innen kultur. – Utvikle frivillighetsfeltet i tråd med vedtatte strategier.
Bygge relasjoner og partnerskap mellom kommunen, kulturaktører, frivilligheten og relevante samfunnsaktører.
Være pådriver i utvikling og innovative prosesser, og igangsette og følge opp prosjekter og tiltak.
Sikre gode utredninger på kulturfeltet og utforme gode saksframlegg til politikerne.
Forvalte tilskuddsordningene våre slik at kommunen gjennom disse når kulturpolitiske mål

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov, og da gjerne tverrfaglig.

Det må påregnes noe arbeid på kveld og i helg. Bruk av hjemmekontor kan også vurderes i kombinasjon med lokal tilstedeværelse.

Arbeidsoppgavene er varierte og favner bredt.

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning innenfor fagområdene kultur/folkehelse/friluftsliv/samfunnsfag, gjerne minimum bachelorgrad. Annen utdanning og relevant praksis vil også bli vurdert og kan bli tillagt vekt i en helhetsvurdering av deg som søker. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.
Førerkort klasse B
Erfaring og ferdigheter i bruk av digitale verktøy
Kunnskap om offentlig forvaltning er ønskelig, men ikke et krav
Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket.

Personlige egenskaper

Åpen og tillitsvekkende, med engasjement og pågangsmot
Ha gode samarbeidsevner og være fleksibel
Initiativrik, målrettet og strukturert
God gjennomføringsevne
Trives i en vertskaps- og formidlingsrolle
Kreativitet og smidighet med positiv løsningsfokus
God helse

Vi tilbyr

Kåfjord kommune tilbyr en givende og travel jobb i et utviklingsorientert miljø. Vi har et godt arbeidsmiljø og du vil få trivelige og dyktige kollegaer.

I Kåfjord vil du ha gode muligheter for å dyrke friluftsliv, med gode muligheter for toppturer sommer som vinter. Vi satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel (scooterløyper). Hos oss er der også gode muligheter for aktiviteter ved fjorden. Vi har videre fire aktive idrettslag med gode treningsfasiliteter.

Vi ønsker videre å være konkurransedyktig på lønn og vil være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.

I Kåfjord har du også mulighet for nedskriving av studielån og redusert skatt.

 

Øvervegen 2, 9146 Olderdalen, Norge

 

Kontaktinformasjon

Gunn Andersen, Kommunalsjef drift og utvikling/ass kommunedirektør
456 62 101

 

Del stillingen

Selskap

Kåfjord kommune

Kontaktinfo

  • Gunn Andersen
  • Tittel: Kommunalsjef drift og utvikling/ass kommunedirektør
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 456 62 101

Lokasjon

  • Olderdalen

Søknadsfrist

Januar 24, 2022