Kontaktperson barnevern / Barnevernkonsulent

 

Numedal barneverntjeneste, Nore og Uvdal kommune

Har du lyst til å være med å styrke vårt arbeid med barn, ungdom og deres familier i våre kommuner? Da er dette en stilling for deg! Siden vi har to ansatte som er i permisjon fra høsten, har vi behov for 2 x 100% vikariater som kontaktperson/barnevernkonsulent i perioden 1.9.2021 – 31.08.2022. Kontaktpersonene vil primært jobbe med saksbehandling og oppfølging av saker, og høre til forvaltningsteamet.

Numedal barneverntjeneste er en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Nore og Uvdal kommune er vertskommune. Barneverntjenesten har kontorer på Lampeland og Rødberg. Fast oppmøte blir ved det kontoret som har egnet ledig plass.

Søknadsfrist: 29.08.2021
Arbeidsgiver: Nore og Uvdal kommune
Sted: Rødberg
Stillingstittel: Kontaktperson barnevern / Barnevernkonsulent
Stillinger: 2
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4419510586

Arbeidsoppgaver

Saksbehandling etter lov om barneverntjenester, som innebærer arbeid med meldinger undersøkelser og oppfølging av tiltak.
Forberede saker og representere kommunen i fylkesnemnd og andre rettsinstanser.
Ulike samtaler med barn og fokus på medvirkning.
Informasjonsarbeid i skole og barnehage til barn, ungdom og foreldre.
Delta i interkommunal barnevernvakt, med ansvar for saksbehandling ved behov til i oppdrag knyttet til vakt.
En spennende og variert arbeidsdag med utfordringer og ofte stort arbeidspress.

Kvalifikasjoner

Relevant 3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning. Annen høyskoleutdanning kan vurderes sammen med relevant erfaring.
Videreutdanning innen barnevern, sosial eller juridiske fag.
Høy kompetanse på arbeid etter Lov om barneverntjenester, samt kunnskap om gjeldene relevant lovverk, avtaleverk, regler og retningslinjer innen sak- og fagområdet.
God forvaltningsforståelse.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Relevant erfaring fra målrettet arbeid med barn, ungdom og deres familier. Erfaring i bruk av ikt og fagprogrammer.

Personlige egenskaper

Har gode samarbeids – og kommunikasjonsferdigheter.
Er reflektert og god på helhetlige vurderinger.
Kan jobbe selvstendig, målrettet og har gode systematiske evner.
Er motivert, fleksibel og har stor arbeidskapasitet.
Har god forståelse for hva god brukermedvirkning innebærer.
Du har god samhandlings- og tverrfaglig kompetanse, og er god på dialog og relasjonsarbeid.
Kan håndtere og ivareta mennesker i krise.
Har beslutnings – og gjennomføringsevne.
Har god kjennskap til data som arbeidsverktøy.
Liker å jobbe med barn, ungdommer og deres familier.
Kreativ og løsningsfokusert.
Personlig egnethet og relasjonskompetanse vektlegges.

Vi tilbyr

En spennende stilling med varierte oppgaver.
Et hyggelig arbeidsmiljø med mye kompetanse, engasjerte kollegaer og høy trivsel.
En utviklingsorientert arbeidsplass med høy faglig standard.
Jevnlig saksoppfølging og veiledning.
Lønn etter avtale. Det vil bli trukket 2 % av lønnen til KLP.

Arbeidstakere tilsettes i Nore og Uvdal kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
Det stilles krav til gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse.
Politiattest må fremlegges ved ansettelse
Den som tilsettes må ha førerkort og påregne bruk av egen bil i tjenesten

Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

 

Sentrum 16, 3630 Rødberg, Norge

Kontaktinformasjon

Jeanette Theresa Hansen, Teamleder
416 00 245

Anne Grete Svendsen, barnevernleder
918 59 765

Ole Einar Syvertsen, Prosjektleder
918 67 948

 

Del stillingen

Selskap

Barneverntjenesten i Numedal

Kontaktinfo

 • Jeanette Theresa Hansen
 • Tittel: Teamleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 41600245
 • Anne Grete Svendsen
 • Tittel: Barnevernleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 918 59 765
 • Ole Einar Syvertsen
 • Tittel: Prosjektleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 918 67 948

Lokasjon

 • Rødberg

Søknadsfrist

August 29, 2021