Kontaktperson/saksbehandler barnevern, 100% fast stilling

Barneverntjenesten har følgende stilling ledig fra 02.04.24:

 • 100% fast stilling som kontaktperson/saksbehandler barnevern

Søknadsfrist: 1. mars 2024.

Søk stilling

Arbeidsoppgaver

Hovedansvar for fremdrift i enkeltsaker med saksbehandling og oppfølging etter Lov om barneverntjenester. Arbeidet medfører stor grad av kontakt med barn/ungdom, foreldre/foresatte, private og offentlige samarbeidsparter. Barneverntjenesten satser også på bruk av familieråd for å finne gode løsninger i familiens slekt og nettverk. 

Vi søker en person som har:

 • Minimum 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning: fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom, alternativt annet relevant høgskoleutdanning/universitetsutdanning – gjerne med utdanning på masternivå jfr oppvekstreformen. Relevante videreutdanninger er ønskelig.
 • Gjerne relevant praksis fra barnevernsarbeid i førstelinje, herunder sosialfaglig arbeid og /eller forvaltningserfaring generelt.
 • God digital kompetanse

Ønskelig personlige egenskaper:

 • Stor grad av selvstendighet
 • God norsk muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Kunne arbeide strukturert og målrettet
 • Kunne samarbeide og jobbe godt i team, har relasjonelle ferdigheter.
 • Evne til å håndtere konflikter
 • Robust, evne til å håndtere stress på en hensiktsmessig måte
 • Evne til å lytte, ha empati, og representerer gode verdier og holdninger
 • Kunnskap om barns behov og ulike hjelpebehov- være opptatt av barn og foreldres rettssikkerhet

 

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. 

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr: 

 • Et godt og raust arbeidsmiljø.
 • Muligheter for fleksibilitet/arbeid hjemmefra ved bruk av digitale løsninger og fullelektronisk arkiv.
 • Veiledning på arbeidsoppgaver. 
 • Lønn etter avtale. Attraktiv pensjonsordning, med 2 % pensjonsinnskudd.
 • Gode fleksitids- og overtidsordninger.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler. Reisevirksomhet må påregnes.

Det kreves innlevert politiattest før tiltredelse. 

Minimum to referanser må oppgis i søknad. 

Bekreftende kopier av vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Har du spørsmål til stillingen?

Har du spørsmål om stillingene, kan du kontakte

 • Avdelingsleder for Indre Namdal barvern og PPT, Trine Gartland Gåsbakk mob. 926 98 464
 • Barnevernleder Bente Jakobsen mob. 481 46 185.

Del stillingen

Selskap

Grong kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Grong

Søknadsfrist

Mars 1, 2024