Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

 

Konsulent ved arkivtjenesten

 

Kort om stillingen

Vi har ledig et vikariat som konsulent i 100 % stilling ved arkivtjenesten for perioden 20.04. 2020- 31.02.2021.

Enhet

Arkivtjenesten/Servicekontoret består av 13 ansatte, med oppgaver innen post, arkiv, saksbehandling og kundemottak.

Arkivtjenesten har ansvar for sentral arkivtjeneste og postmottak, og administrerer kommunens elektroniske saks- og arkivsystem Acos Websak.

Hovedarbeidsoppgaver

Det foregår en kontinuerlig utvikling av arbeidsprosesser og rutiner for Arkivtjenesten og saksbehandlingen i kommunen. Arkivkonsulenten skal bidra i denne prosessen.

Arbeidsoppgaver vil være:

• Daglig arkiveringsarbeid, som postmottak, elektronisk skjemamottak, publisering av postlister på nett, journalføring, skanning, kontroll og øvrig arkivpleie
• Kvalitetssikringsoppgaver innenfor elektronisk- og papirbasert saksbehandling
• Handtering av innsynsforespørsler og medvirkning til tilgjengeliggjøring av arkiver
• Veiledning av brukere i organisasjonen
• Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen på bakgrunn av behov.
• Administratoroppgaver knyttet til kommunens saks- og arkivsystem, Acos Websak kan bli lagt til stillingen på bakgrunn av søkers kvalifikasjoner og kompetanse.

Kvalifikasjoner

• Det kreves relevant 3- årig høyere utdanning. For søkere med relevant erfaring kan utdanningskravet fravikes.
• IT-kompetanse utover grunnleggende ferdigheter er en forutsetning for stillingen
• Kjennskap til ett eller flere elektroniske saksbehandlingssystemer vil være en fordel. Sør-Varanger kommune benytter Acos Websak som saks- og arkivsystem.
• Det er ønskelig med erfaring fra arkivtjeneste eller lignende arbeid
• Det er ønskelig med kunnskap om- eller kjennskap til offentlig forvaltning.
• Det kreves god skriftlig og muntlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

• Nøyaktighet og ryddighet, samt interesse for utvikling av arkiv/elektronisk arkiv vil vektlegges.
• Vi ønsker en engasjert, strukturert, utadvendt person, med gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

 

Søknadsfrist  08.03.20

 

Vår ref1441
Merk søknad

Fakta

Selskap Sør-Varanger kommune
Stilling Konsulent
Stillingstype VIKARIAT
Lokasjon Servicekontoret

 

Kontakter

Kristin Kristiansen, Konstituert avdelingsleder
[email protected]
Mobil  466 96 541  Arbeid  78 97 76 09

Del stillingen

Selskap

Sør-Varanger kommune

Lenke til firma

https://www.svk.no/

Kontaktinfo

  • Kristin Kristiansen
  • Tittel: Konstituert avdelingsleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil  466 96 541  Arbeid  78 97 76 09

Lokasjon

  • Kirkenes

Søknadsfrist

Mars 8, 2020