Akershus tre 2

Vi søker studierektor, Kongsberg videregående skole

 

 

Vi søker en dyktig og inspirerende studierektor til Kongsberg videregående skole.

Kongsberg videregående skole, med 1300 elever, 200 voksenelever og 300 ansatte, er en av de største skolene i Buskerud fylkeskommune. Skolen har de fleste utdanningsprogram, og tilbyr framtidsrettet opplæring i nært samarbeid med arbeids- og næringsliv, ulike bransjer og lokalt kulturliv. Skolen kjennetegnes av sterke fagmiljøer innenfor både studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogram. Vi har flere spennende utviklingsprosjekter der opplæringen foregår i tett samarbeid med lokalt arbeids- og kulturliv.

Skolens visjon er «Vi står sammen om fremtidsrettet opplæring!»

Kongsberg videregående skole har ledig fra 01.08.2024, 100% fast stilling som studierektor.

Studierektor inngår i skolens øverste ledergruppe som består av rektor og to studierektorer. De har som hovedansvar å utvikle skolen helhetlig på tvers av avdelinger, slik at elever og ansatte opplever mestring og utvikling. Skolens ledelse er opptatt av å gi elevene et best mulig læringsutbytte gjennom styrket oppmerksomhet om vurdering for læring, og relevant og variert opplæring. Skolens ledergruppe består av rektor, to studierektorer, administrasjonsleder, administrativ drift og beredskaps leder og 11 avdelingsledere. Som studierektor i Buskerud fylkeskommune har du sammen med rektor og øvrig ledergruppe god handlefrihet innenfor gitte rammer i lov- og avtaleverk. Opplæringen er av god kvalitet, og vi har høye ambisjoner på vegne av elevene og lærlingene våre. Stadig flere elever fullfører og består med godt resultat.

Vi ber om at du legger aktuelle vitnemål og attester ved søknaden din.

For mer informasjon om skolen, se bfk.no/kongsberg-vgs

 

Søknadsfrist: 03.04.2024
Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune
Sted: Kongsberg
Stillingstittel: Vi søker studierektor, Kongsberg videregående skole
Stillinger: 1
Heltid/Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4779072284

 

Arbeidsoppgaver

 • bidra til å realisere og videreutvikle gode strukturer rundt nyskapende lærings- og vurderingsformer og gode profesjonsfellesskap, herunder muligheter og forventninger knyttet til digital utvikling
 • delta i strategisk utvikling, implementering og analysearbeid
 • fag-, og timefordeling
 • personal- og oppfølgingsansvar for dine medarbeidere
 • videreutvikle skolen i tråd med skolens verdigrunnlag og strategiske planer
 • utvikle skolen som en lærende organisasjon
 • være synlig og tilstedeværende for og blant elever og ansatte

 

Kvalifikasjoner

 • solid pedagogisk og didaktisk kompetanse
 • det er ønskelig med undervisnings- og ledererfaring fra videregående opplæring
 • relevant høyere utdanning
 • god digital kompetanse
 • det er ønskelig med erfaring fra ledelse av endringsprosesser og strategiutvikling
 • det er ønskelig med erfaring fra systematisk kvalitetsutviklingsarbeid
 • god system- og organisasjonsforståelse
 • kunnskap om skole-administrative oppgaver i videregående skole
 • god rolleforståelse for interne og eksterne oppgaver
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk
 • kan vise til gode resultater fra skoleledelse

 

Personlige egenskaper

 • være en tydelig og varm leder som har visjoner og klare konkrete tanker om læring i fremtidens skole
 • evne til å sette klart definerte mål og arbeide strategisk for å nå disse
 • gode relasjonelle ferdigheter og et romslig menneskesyn
 • evne til å skape tillit og engasjement
 • evne til å fremme samarbeid internt og eksternt
 • evne til å se løsninger og med god gjennomføringsevne
 • være nytenkende og en uredd pådriver
 • trives med å løse flere oppgaver samtidig

 

Vi tilbyr

 • en viktig rolle i en fremtidsrettet skole som verdsetter inkludering, mangfold, og et engasjement for samarbeid med arbeidsliv
 • et profesjonelt miljø hvor myndiggjørende ledelse og vurdering er sentrale satsningsområder
 • en god mulighet til å påvirke og utvikle den interne administrasjonen og støttefunksjonene ved skolen
 • engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse som er sammen om å skape den beste opplæring for fremtiden
 • lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk

 

Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg, Norge

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Thomas Landås Eriksen
rektor
 Telefon:482 71 628

 

Buskerud fylkeskommune ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape gode tjenester til våre innbyggere.

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.

Buskerud fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Del stillingen

Selskap

Buskerud fylkeskommune

Lenke til firma

https://bfk.no/

Kontaktinfo

 • Thomas Landås Eriksen
 • Tittel: rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 482 71 628

Lokasjon

 • Kongsberg

Søknadsfrist

April 3, 2024