Akershus tre 2

Administrasjonsleder, Kongsberg videregående skole

 

 

Vi søker en inspirerende og strategisk Administrasjonsleder til Kongsberg videregående skole.

Kongsberg videregående skole, med 1300 elever, 200 voksenelever og 300 ansatte, er en av de største skolene i Buskerud fylkeskommune. Skolen har de fleste utdanningsprogram, og tilbyr framtidsrettet opplæring i nært samarbeid med arbeids- og næringsliv, ulike bransjer og lokalt kulturliv. Skolen kjennetegnes av sterke fagmiljøer innenfor både studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogram. Vi har flere spennende utviklingsprosjekter der opplæringen foregår i tett samarbeid med lokalt arbeids- og kulturliv.

Skolens visjon er «Vi står sammen om fremtidsrettet opplæring!»

Kongsberg videregående skole ønsker å styrke sin ledelse med en dynamisk og kompetent administrasjonsleder i 100% stilling med solid kompetanse innenfor økonomi og det forvaltningsrettslige. Vi ser etter deg som kan balansere menneskelig innsikt med konkret økonomi forståelse. Skolen er organisert med en rektor, to studierektorer (YF/SF). En administrativ drifts- og beredskapsleder og 11 avdelingsledere. Stillingen som administrasjonsleder vil ligge under rektor og arbeide tett på rektors øverste ledergruppe.

Vi ber om at du legger aktuelle vitnemål og attester ved søknaden din.

For mer informasjon om skolen, se bfk.no/kongsberg-vgs/ 

 

Søknadsfrist: 22.03.2024
Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune
Sted: Kongsberg
Stillingstittel: Administrasjonsleder, Kongsberg videregående skole
Stillinger: 1
Heltid/Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4765474836

 

Arbeidsoppgaver

 • ledelse: evnen til å utøve myndiggjørende ledelse ovenfor sitt administrative personale (7 ansatte pr. dags dato) og være en støtte for ledere og undervisningspersonell
 • økonomi: styrke skolens økonomiske fundament gjennom effektiv ressursforvaltning og god budsjettoversikt (budsjettering, regnskap, fakturering og rapportering)
 • forvaltningsrettslig: kompetanse innenfor det forvaltningsrettslige og bidra til at skolens drift på det administrative området er i tråd med gjeldende lover og regler
 • HR, HMS og lønn: bidra i organisering av administrativt ansatte, inkludert rekruttering, utvikling og oppfølging
 • dokumentasjon: bidra til å sikre korrekt dokumenthåndtering og arkivering
 • resepsjon: sikre en effektiv og vennlig førstelinje- kontakt

 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning, fortrinnsvis innen ledelse, økonomi eller jus
 • dokumentert ledererfaring, helst fra utdanningssektoren eller offentlig forvaltning
 • god kunnskap om offentlig forvaltning og aktuelle lover og regler som gjelder for
 • skoleadministrasjon og hvordan disse anvendes
 • god forståelse for HR og personal ledelse
 • god kjennskap til digitale administrative verktøy
 • en god og analytisk tilnærming til økonomistyring
 • utmerkede kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper

 • lederegenskaper: evne til å inspirere, motivere og drive et team mot felles mål, samtidig som du gir rom for individuell utvikling og ansvar
 • organisatorisk dyktighet: sterk i planlegging og gjennomføring, med evnen til å prioritere oppgaver effektivt for seg selv og for sine ansatte
 • kommunikasjon: utmerkede kommunikasjonsferdigheter, med kapasitet til å formidle komplekse ideer klart og enkelt både internt og eksternt
 • analytisk tenkning: evnen til å foreta komplekse analyser og ta rasjonelle beslutninger ut i fra digital innsikt, visma in school, visma, elements og framsikt
 • problem-løsende ferdigheter: gode ferdigheter i å løse utfordringer og evnen til å tenke kreativt for å møte nye utfordringer.
 • tilpasningsdyktighet: fleksibilitet til å håndtere endringer og evnen til å tilpasse seg nye situasjoner og krav
 • integritet: en etisk standard som evner å forme et arbeidsmiljø preget av tillit og respekt
 • Resiliens: evnen til å forbli rolig og effektiv under press og i perioder med utfordringer og endring
 • empati og menneskekunnskap: Kapasitet til å være lydhør for ansattes behov og forståelse for det menneskelige i profesjonelle sammenhenger

Disse personlige egenskapene, kombinert med faglig kompetanse og erfaring, vil være sentrale for å sikre at den nye administrasjonslederen kan utøve sitt ansvar effektivt og bidra til Kongsberg videregående skoles visjon og verdier.

 

Vi tilbyr

 • en viktig rolle i en fremtidsrettet skole som verdsetter inkludering, mangfold, og et engasjement for samarbeid med arbeidsliv
 • et profesjonelt miljø hvor myndiggjørende ledelse og vurdering er sentrale satsningsområder
 • en god mulighet til å påvirke og utvikle den interne administrasjonen og støttefunksjonene ved skolen
 • engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse som er sammen om å skape den beste opplæring for fremtiden
 • lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk

 

Kongsberg videregående skole, Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg, Norge

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Thomas Landås Eriksen
rektor
 Telefon:482 71 628

 

Buskerud fylkeskommune ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape gode tjenester til våre innbyggere.

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.

Buskerud fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Del stillingen

Selskap

Buskerud fylkeskommune

Lenke til firma

https://bfk.no/

Kontaktinfo

 • Thomas Landås Eriksen
 • Tittel: rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 482 71 628

Lokasjon

 • Kongsberg

Søknadsfrist

Mars 22, 2024